Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ น้ำแข็ง
ผลการค้นหา น้ำแข็ง : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 1815 รายการ
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันะล 20 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองตัน
น้ำแข็งก้อนเล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.พระโขนง
ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 1,221 ซอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.พระโขนง
ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก 78 ตัน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
ทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 169.25 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 168 ต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 75 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางขุนเทียน
ทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 880 ซอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 2,065 ซอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ผลิตน้ำแข็งหลอดเล็กได้วันละ 45000
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้ 60 ตัน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 98 ตัน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ทำเครื่องบดน้ำแข็ง, เครื่องบดเนื้อ, เครื่องคั้นกะทิ, เครื่องตีใข่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ทำของใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น แบบพิมพ์ มือคีบน้ำแข็ง ช้อน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ผลิตและประกอบเครื่องทำน้ำแข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ทำถังใส่น้ำแข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางมด
ทำถังใส่น้ำแข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางมด
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราชเทวี ต.ทุ่งพญาไท
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 46.55 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราชเทวี ต.ทุ่งพญาไท
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 20,000 กิโลกรัม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราชเทวี ต.ทุ่งพญาไท
THE LINE