Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ข้าวโพด
ผลการค้นหา ข้าวโพด : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 433 รายการ
กระเทาะเมล็ดข้าวโพด ผลิตได้ 28 ตัน/ปี
จ.สระแก้ว อ.คลองหาด ต.คลองหาด
กระเทาะเมล็ดข้าวโพด ได้ปีละ 28 ตัน
จ.สระแก้ว อ.คลองหาด ต.คลองหาด
กะเทาะเมล็ดข้าวโพด
จ.สระแก้ว อ.คลองหาด ต.คลองหาด
กะเทาะเมล็ดข้าวโพด
จ.สระแก้ว อ.คลองหาด ต.คลองหาด
อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพด
จ.สระแก้ว อ.วังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น
กะเทาะเมล็ดข้าวโพด
จ.สระแก้ว อ.วังน้ำเย็น ต.คลองหินปูน
กะเทาะเม็ดข้าวโพด
จ.สระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์
เก็บและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวเปลือก มันสำปะหลัง ข้าวโพด และปอ
จ.สระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์
กะเทาะเมล็ดข้าวโพด
จ.สระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์ ต.หนองหว้า
กะเทาะเมล็ดข้าวโพด
จ.สระแก้ว อ.วังสมบูรณ์ ต.วังทอง
กะเทาะเมล็ดข้าวโพด ตาก เก็บรักษาข้าวเปลือก ทำมันเส้น
จ.นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ช้างทอง
ทำมันเส้นและกะเทาะเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพด
จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ต.ไชยมงคล
อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก เมล็ดข้าวโพด
จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ต.หนองบัวศาลา
กะเทาะเมล็ดข้าวโพด
จ.นครราชสีมา อ.ครบุรี ต.ครบุรี
ทำมันเส้น กะเทาะและตากเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพด
จ.นครราชสีมา อ.เสิงสาง ต.โนนสมบูรณ์
สีข้าวโพด,ทำมันเส้น
จ.นครราชสีมา อ.จักราช ต.จักราช
เกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม เช่น การกะเทาะเมล็ดข้าวโพด
จ.นครราชสีมา อ.โชคชัย ต.ท่าอ่าง
ป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช เช่น มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด
จ.นครราชสีมา อ.โชคชัย ต.ด่านเกวียน
อบลดความชื้น กะเทาะเมล็ดข้าวโพดและทำมันเส้น
จ.นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด ต.ห้วยบง
อบเมล็ดพืช เช่น ข้าวโพด
จ.นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด ต.ด่านขุนทด
THE LINE