Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เซรา
ผลการค้นหา เซรา : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 156 รายการ
ผลิตจอกดินเผา จาน ถ้วยชามเซรามิก และผลิตลังไม้ และภาชนะที่ทำจากดินเผาทุกประเภท
จ.นครพนม อ.นาทม ต.ดอนเตย
ทำเซรามิคส์ของชำร่วย เครื่องประดับ
จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม ต.ดอนแก้ว
ผลิตเซรามิคส์ประเภทของชำร่วย
จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม ต.ดอนแก้ว
ผลิตลูกกรงเซรามิคส์
จ.เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง ต.สันกลาง
ทำผลิตภัณฑ์เซรามิค
จ.เชียงใหม่ อ.สันกำแพง ต.สันกำแพง
ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ,เครื่องเคลือบ ,เซรามิก
จ.เชียงใหม่ อ.สันทราย ต.สันนาเม็ง
ผลิตเครื่องเซรามิค
จ.เชียงใหม่ อ.หางดง ต.บ้านแหวน
ทำเซรามิค
จ.เชียงใหม่ อ.สารภี ต.ยางเนิ้ง
ผลิตเซรามิค เครื่องประดับ
จ.เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ ต.สันติสุข
ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาเซรามิค/ประกอบตุ๊กตา ของเล่น ของใช้เครื่องประดับจากพลาสติก หยุดดำเนินการ
จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน ต.บ้านกลาง
ผลิตภัณฑ์เซรามิคส์ใช้สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ (ALUMINA CERAMICS SUBSTRATE, PRINTED SUBSTATE,CRYTAL PACKAGE) แม่พิมพ์ (DIE)
จ.ลำพูน อ.เมืองลำพูน ต.บ้านกลาง
ทำผลิตภัณฑ์เซรามิค เพื่อใช้ในงานเจียรนัย
จ.ลำพูน อ.ป่าซาง ต.แม่แรง
ผลิตเครื่องเคลือบเซรามิค
จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ชมพู
ผลิตภัณฑ์เซรามิค
จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ปงแสนทอง
ผลิตภัณฑ์เซรามิค
จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ปงแสนทอง
เตรียมดินผสมสำเร็จรูปสำหรับงานเซรามิค
จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ทุ่งฝาย
ล้างดินขาว(เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเซรามิค)
จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ่อแฮ้ว
ผลิตเตาเผาเซรามิคส์
จ.ลำปาง อ.เกาะคา ต.วังพร้าว
ผลิตภัณฑ์เซรามิค จำพวกแจกัน ถ้วยชาม
จ.ลำปาง อ.เกาะคา ต.ศาลา
ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคส์
จ.ลำปาง อ.เกาะคา ต.ท่าผา
1 2 3 4 5 6 7 8
THE LINE