Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ตัด โลห
ผลการค้นหา ตัด โลห : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 1206 รายการ
รับจ้างตัด พับ เชื่อม เจาะ ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น โครงเตาแก๊ส โครงโคมไฟฟ้า ชั้นวางของ และโครงเครื่องปรับอากาศทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ดอกไม้
ตัดโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ดอกไม้
ตัด พับ หรือม้วนโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ดอกไม้
รับจ้างตัด พับ และม้วนโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ดอกไม้
รับจ้างตัด พับ และเชื่อมโลหะ ทำชั้นวางของ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ดอกไม้
รับจ้างตัดพับโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ดอกไม้
รับจ้างตัดโลหะม้วน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ดอกไม้
ตัดและพับโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองเตย
ทำชิ้นส่วนเครื่องตัดโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองเตย
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดเศษกระดาษ อัดเศษพลาสติก และตัดเศษโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองตัน
ตัด พับ หรือม้วนโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.พระโขนง
รับจ้างตัด พับ และเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
รับจ้าง ตัด พับ ม้วน โลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
รับจ้างกลึง เจาะ ค้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปและตัด พับ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
ทำบังตาประตูเหล็กยืด ประตูเหล็กม้วนและงานตัดเชื่อมโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางขุนเทียน
ทำกระป๋อง และตัดปั๊มแผ่นโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางขุนเทียน
ทำแม่พิมพ์โลหะและตัดโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางขุนเทียน
ตัด ม้วน และเชื่อมโลหะ เช่น เครื่องครัวสแตนเลส ฮู้ดดูดควัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางขุนเทียน
กลึง เจาะ เชื่อม และตัดโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางขุนเทียน
การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วยเครื่องจักร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
THE LINE