Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ตัด โลห
ผลการค้นหา ตัด โลห : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 1206 รายการ
ตัด พับ รีด และเชื่อมโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางมด
การตัด พับ หรือม้วนโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางมด
รับจ้างกลึง กัด ตัด ไส เจียรและเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางมด
ผลิตเครื่องจักรกล เช่น เครื่องเลื่อยตัดโลหะ เครื่องเจาะโลหะ ปั๊มลม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางมด
ตัดโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดอนเมือง ต.สีกัน
ตัด-พับโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดอนเมือง ต.สีกัน
ตัดพับโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดพร้าว ต.ลาดพร้าว
ตัดโลหะ เช่น เหล็ก แสตนเลส
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดพร้าว ต.ลาดพร้าว
รับกลึง เชื่อมโลหตัดเหล็ก ประกอบติดตั้งเครื่องจักร บริการซ่อมเครื่องจักร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดพร้าว ต.ลาดพร้าว
กลึง กัด ตัด พับโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดพร้าว ต.ลาดพร้าว
ทำโครงหลังคาเหล็ก เครื่องมือการเกษตร และตัดโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
ปั๊มและตัดเหล็กโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
กลึง เจาะ เชื่อม ตัด พับ และอัดโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
ตัด เจาะ เจียร และเชื่อมโลหะ ทำถัง ไซโล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางไผ่
การทำตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัด พับ เชื่อมโลหะ และทำผลิตภัณฑ์โลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สายไหม ต.สายไหม
ตัด พับ ม้วน และเชื่อมโลหะเพื่อทำเครื่องดูดฝุ่น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สายไหม ต.ออเงิน
ทำประตูหน้าต่างเหล็ก ตัด, พับ ม้วนโลหะฯลฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คันนายาว ต.คันนายาว
ตัด พับ หรือม้วนโลหะ เช่น พัดลมระบายอากาศ ได้ปีละ 1,800ชุด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คันนายาว ต.คันนายาว
รับกลึง เจาะ ตัด มัวนโลหะ และเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คันนายาว ต.คันนายาว
รับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนำกลับไปใช้ประโยชน์อีก แปรสภาพ ตัด คัดและอัดเศษโลห
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสามวา ต.สามวาตะวันตก
THE LINE