Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ กระเ
ผลการค้นหา กระเ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 736 รายการ
ตัดเย็บกระเป๋าหนัง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองเตย
ทำผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ เช่น กระเป๋า เข็มขัด ฯลฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองเตย
ทำกระเป๋าต่าง ๆ ด้วยพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองเตย
ผลิตกระเป๋าจากหนังสัตว์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองตัน
ทำกระเป๋าหนังใส่ธนบัตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองตัน
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและทำของใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ จากผ้า เช่นกระเป๋า ผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน หมอนยัดนุ่น ผ้าเช็ดหน้า รองเท้าผ้าและผ้าพันคอจำนวนจักรเย็บผ้า 32 เครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.พระโขนง
ทำกระเป๋าจากผ้าร่มและหนังเทียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.พระโขนง
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและทำของใช้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เช่น ผ้าม่าน , กระเป๋า ผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน ฯลฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.พระโขนงเหนือ
ทำกระเป๋าหนัง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
ผลิตกระเป๋าจากหนังสัตว์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
ผลิตกระเป๋าจากหนังสัตว์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
ทำถุงกอล์ฟ กระเป๋าหนัง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
ทำกระเป๋าหนังได้ประมาณปีละ 60,000 ใบ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
ผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ หนังเทียม เช่น กระเป๋า เข็มขัด ฯลฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
ผลิตสินค้าพลาสติก เช่น คิ้วกระเบื้อง จมูกบันได ราวบันได เส้นเก็บเสียง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
ผลิตกระเป๋าและรับจ้างตัดกระเป๋าจากผ้าและพลาสติคสังเคราะห์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ทำกระเป๋า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ผลิตกระเป๋าหนัง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ผลิตกระเป๋าหนัง หรือหนังเทียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น ตะขอเกี่ยวกระเบื้อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
THE LINE