Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เศษกระดาษ
ผลการค้นหา เศษกระดาษ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 415 รายการ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันราย, บดย่อยพลาสติก อัดเศษกระดาษ
จ.ชลบุรี อ.พานทอง ต.หน้าประดู่
ผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิด,ฉาบ ขัดมัน ทากาวกระดาษ หรืออัดกระดาษหลายชั้นเข้าด้วยกัน และอัดเศษกระดาษ
จ.ชลบุรี อ.พนัสนิคม ต.นามะตูม
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย,อัดเศษโลหะ,อัดเศษกระดาษและบดเศษพลาสติก
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.สุรศักดิ์
อัดเศษโลหะ เศษกระดาษ และคัดแยกวัสดุเพื่อส่งจำหน่าย
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.ทุ่งสุขลา
คัดแยกเศษวัสดุไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1(พ.ศ.2541) โม่บดเศษพลาสติก อัดเศษกระดาษ และตัดโลหะ
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.บึง
คัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย , อัดเศษโลหะ , บด ย่อย หลอมพลาสติก อัดเศษกระดาษ และทำลังไม้พาเลท
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.บ่อวิน
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย , อัดเศษกระดาษ เศษโลหะ, บดย่อยพลาสติก และผลิตเม็ดพลาสติก
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.บ่อวิน
อัดเศษกระดาษ อัดเศษโหหะ
จ.ชลบุรี อ.สัตหีบ ต.พลูตาหลวง
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ได้แก่ เศษเหล็ก เศษพลาสติก เศษไม้ และเศษกระดาษ
จ.ชลบุรี อ.สัตหีบ ต.พลูตาหลวง
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย,อัดเศษโลหะ,อัดเศษกระดาษและบดเศษพลาสติก
จ.ชลบุรี อ.สัตหีบ ต.พลูตาหลวง
บดย่อยและหลอมพลาสติกเป็นเม็ดและรูปทรงต่างๆเช่น ถังน้ำ ฯลฯ อัดเศษโลหะและเศษกระดาษ
จ.ชลบุรี อ.บ่อทอง ต.วัดสุวรรณ
อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.ห้วยโป่ง
อัดเศษโลหะ และเศษกระดาษ
จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.เชิงเนิน
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) หมวด 1 ข้อ 1 และอัดเศษโลหะ เศษกระดาษ
จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.เชิงเนิน
ตัดโลหะ อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ
จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.มาบตาพุด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายเฉพาะ เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษไม้ เศษโลหะ เศษยาง เศษแก้ว เศษผ้า อัดกระดาษ อัดโลหะ บดย่อยพลาสติก
จ.ระยอง อ.บ้านฉาง ต.สำนักท้อน
อัดเศษโลหะ เศษกระดาษ และย่อยพลาสติกเป็นชิ้นเล็ก ๆ
จ.ระยอง อ.แกลง ต.ทางเกวียน
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ บดย่อยพลาสติก
จ.ระยอง อ.แกลง ต.ทุ่งควายกิน
อัดเศษโลหะ เศษกระดาษ และการคัดแยกวัสดุ
จ.ระยอง อ.บ้านค่าย ต.บางบุตร
คัดแยกสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ได้แก่ เศษโลหะ เศษพลาสติก เศษกระดาษ และเศษไม้
จ.ระยอง อ.นิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา
THE LINE