Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ กระเ
ผลการค้นหา กระเ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 736 รายการ
ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น หัวเข็มขัดและชิ้นส่วนกระเป๋าที่เป็นโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น น๊อต ตะปู สกรู ขอเกี่ยวกระเบื้อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
เย็บกระเป๋า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางมด
ทำหูกระเป๋าและขอบกระเป๋าถือสตรี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางมด
ทำผลิตภัณฑ์จากหนัง เช่น กระเป๋าและเข็มขัด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราชเทวี ต.ถนนพญาไท
ทำผลิตภัณฑ์จากหนัง หนังเทียม เช่น กระเป๋า กล่องเครื่องเขียน ได้ปีละ 18,000 ชั้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราชเทวี ต.ถนนเพชรบุรี
ทำกระเป๋าหนัง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดพร้าว ต.ลาดพร้าว
ผลิตผ้าปูโต๊ะ กระเป๋า ทุกชนิด ที่ติดผมจากผ้า และเสื้อผ้าสำเร็จรูป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.วัฒนา ต.คลองเตยเหนือ
ทำกระเป๋าหนังใส่สตางค์ และซองใส่ธนบัตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
รับจ้างทำกระเป๋านักเรียน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
รับจ้างเย็บกระเป๋าหนัง พี.วี.ซี. และหนังเทียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
ทำกระเป๋าผ้า p.v.c.หนังเทียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
กระเป๋าเดินทาง เข็มขัด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
ทำกระเป๋าพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
ทำกระเป๋า หมวก ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแคเหนือ
เย็บกระเป๋าผ้า กระเป๋าหนังพีวีซี ผ้าทุกชนิดด้วยจักร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.หลักสอง
ทำผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ เช่น ยางปูพื้นรถยนต์ กระเป๋าน้ำร้อน จุกย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.หลักสอง
ทำกระเบื้องไม้ปูพื้น ทำเครื่องเรือนและส่วนประกอบของครุภัณฑ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หลักสี่ ต.ตลาดบางเขน
ประกอบและซ่อมภาชนะบรรจุที่ทำด้วยโลหะ เช่น ภาชนะบรรจุกระเป๋าเดินทาง และภาชนะบรรจุอาหาร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หลักสี่ ต.ตลาดบางเขน
ทำผลิตภัณฑ์จากซีเมนต์และคอนกรีต กระเบื้องเคลือบ, อิฐบล็อค
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สายไหม ต.สายไหม
THE LINE