Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (8) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
ผลการค้นหา (8) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอ... : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 25 รายการ
เพาะเห็ด
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.หน้าไม้
เพาะเห็ด
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.หน้าไม้
ผลิตเชื้อเห็ด ดอกเห็ด และแปรรูปอาหาร
จ.อ่างทอง อ.ไชโย ต.ไชโย
การเพาะเชื้อเห็ด
จ.สระบุรี อ.แก่งคอย ต.ทับกวาง
เพาะเชื้อเห็ด
จ.สระบุรี อ.วิหารแดง ต.วิหารแดง
การเพาะเชื้อเห็ด
จ.ระยอง อ.แกลง ต.เนินฆ้อ
เพาะเชื้อเห็ดและทำลังไม้บรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อขนส่ง
จ.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ต.ไผ่
เพาะเชื้อเห็ด
จ.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ต.ห้วยโพธิ์
ผลิตเชื้อเห็ดฟาง
จ.กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด ต.ยางตลาด
เพาะถั่วงอก
จ.สกลนคร อ.สว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน
เพาะถั่วงอก
จ.สกลนคร อ.สว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน
การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์พืช เช่น กล้วยไม้
จ.เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง ต.สันกลาง
ผลิตก้อนเชื้อเห็ด ได้ปีละ 1000000 ก้อน
จ.เชียงใหม่ อ.สันทราย ต.แม่แฝกใหม่
เพาะเห็ด เช่น เห็ดนางรมหลวง
จ.เชียงใหม่ อ.สันทราย ต.แม่แฝกใหม่
เพาะเชื้อเห็ด
จ.ลำปาง อ.แม่ทะ ต.ป่าตัน
การเพาะเชื้อเห็ด ทำเห็ด
จ.ตาก อ.เมืองตาก ต.วังหิน
การเพาะเชื้อเห็ด
จ.พิจิตร อ.วชิรบารมี ต.บ้านนา
เพาะเชื้อเห็ด
จ.พิจิตร อ.วชิรบารมี ต.บ้านนา
เพาะเชื้อเห็ด
จ.พิจิตร อ.วชิรบารมี ต.บ้านนา
เพาะถั่วงอก
จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ต.มาบแค
1 2
THE LINE