Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (1) การหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น เอม ควบบิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย
ผลการค้นหา (1) การหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น ... : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 300 รายการ
ผลิตด้ายตีเกลียวสำหรับการถักถุงเท้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
กรอด้ายหลอด (จำนวนเครื่องกรอ 3 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง
ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 15,360 แกน) และทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 300 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
ตีเกลียวเส้นด้าย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
สางทำความสะอาดเศษฝ้าย ได้ปีละ 500 ตัน และปั่นด้าย จำนวน 13,300 แกน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 10,000 แกน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
กรอด้าย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ธนบุรี ต.บุคคโล
ผลิตด้ายปักและด้ายถัก กำลังการผลิตได้ปีละ 384,000 กิโลกรัม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ห้วยขวาง ต.สามเสนนอก
ทำด้ายปักและด้ายหลอดเย็บผ้า (จำนวนแกนปั่นด้าย 8,916 แกน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ห้วยขวาง ต.สามเสนนอก
กรอไหมพรม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกน้อย ต.อรุณอมรินทร์
รีด และตีเกลียวเส้นด้าย ได้ปีละ 35 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ทำเส้นใย ตีเกลียวเส้นด้าย ทำสายเข็มขัด และสายกระเป๋า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
กรอด้าย และบิดเกลียวเส้นด้าย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ปั่นด้าย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ตีเกลียวเส้นด้าย และกรอด้าย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 33,840 แกน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
กรอด้าย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
กรอด้ายเข้าหลอด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ภาษีเจริญ ต.บางหว้า
ทำด้ายยืด และตีเกลียวเส้นด้าย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
ปั่นด้ายและทอผ้า (จำนวนแกนปั่นด้าย 15,000 แกน และเครื่องทอผ้า 460 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
THE LINE