Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (3) การฟอกย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ
ผลการค้นหา (3) การฟอกย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายหรือส... : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 256 รายการ
ซักรีดและฟอกเสื้อผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.คลองสามประเวศ
ทำเส้นด้ายไหมพรม (จำนวนแกนปั่นด้าย 5,152 แกน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ห้วยขวาง ต.สามเสนนอก
ย้อมผ้าใบ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.คลองสาน
ย้อมผ้าและด้าย ได้ปีละ 150 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกน้อย ต.บ้านช่างหล่อ
ซักฟอกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ฟอกย้อมเส้นด้ายและผ้า และพิมพ์ผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ฟอกย้อม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.ราษฎร์บูรณะ
ย้อมผ้า ได้ปีละ 5,000,000 หลา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ย้อมผ้า ได้ปีละ 200,000 ตารางเมตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ย้อมผ้า พิมพ์ลวดลายผ้า ได้ปีละ 150,000 ตารางเมตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ ต.บางมด
ฟอกและย้อมผ้า
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ
ฟอกย้อมผ้า
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ย้อมเส้นด้าย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ฟอกย้อมสีด้ายและผ้า พิมพ์และแต่งสำเร็จผ้า
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ฟอกย้อม
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ฟอกย้อมและพิมพ์ผ้า (ย้อมผ้า 6.3 ล้านหลาต่อปี,พิมพ์ผ้า 11.5 ล้านหลาต่อปี)
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ฟอกย้อมและแต่งสำเร็จสิ่งทอ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
รับจ้างฟอกย้อมทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ฟอกย้อมเส้นด้าย และผ้า
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ฟอกย้อมเส้นด้าย ได้ 3600 ตันต่อปี
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
THE LINE