Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี หรือแต่งสำเร็จผ้า ผ้าลูกไม
ผลการค้นหา โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่... : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 689 รายการ
ถักเครื่องนุ่งห่มด้วยด้าย หรือเส้นใย เช่น ถุงเท้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม
ถักถุงมือ ก้านดอกไม้เทียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม
ถักถุงมือ จำนวนเครื่องถักถุงมือ 48 เครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สี่พระยา
ถักถุงเท้าไนล่อน และกางเกงใน (จำนวนเครื่องถักถุงเท้า 479 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ทำผ้าสำเร็จรูปส่งออก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ถักเสื้อไหมพรม (จำนวนเครื่องถักด้วยแรงคน 70 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ถักถุงเท้า, กางเกงแนบเนื้อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถัก 53 เครื่อง) ได้ปีละ 12 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักเพิ่มขึ้น 11 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ถักผ้าหรือตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป (เครื่องถักผ้า 60 เ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ถักผ้าเพื่อทำเสื้อยืด (จำนวนเครื่องถักผ้า 132 เครื่อง) ได้ปีละ 18,000 กิโลกรัม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ถักแถบยางยืด ผ้าพันกล้ามเนื้อแขนขาได้ปีละ 250000 โหล (จำนวนเครื่องถัก 9 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถัก 10 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้า 15 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ถักปกเสื้อ จำนวนเครื่องถัก 22 เครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ถักผ้ายืด จำนวนเครื่องถักผ้ายืด 18 เครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้า 20 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถัก 24 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ถักถุงมือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้า 15 เครื่อง) ได้ปีละ 1,200 กิโลกรัม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
THE LINE