Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (7) การผลิตเส้นใย หรือปุยใยจากวัสดุที่ทำจากเส้นใยหรือปุยใยที่ไม่ใช้แล้ว
ผลการค้นหา (7) การผลิตเส้นใย หรือปุยใยจากวัสดุที่ทำ... : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 92 รายการ
ผลิตผ้าอนามัยและผ้าอ้อมเด็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
ตีเศษฝ้าย เศษด้าย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ ต.บางมด
ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
การผลิตเส้นใยหรือปุยใย จากวัสดุที่ทำจากเส้นใยหรือปุยใยที่ไม่ใช้แล้ว
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากเศษผ้า
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางเพรียง
ตีเศษฝ้าย-เศษด้าย
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิต และจำหน่ายสำลีทุกประเภท
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ทำไส้เทียนไขและปั่นด้าย จำนวนแกนปั่นด้าย 7696 แกน
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
ผลิตสำลี
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
รับจ้างตีปุยเส้นใย ตัดเย็บผ้าห่ม และผ้านวม
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
ตีเศษด้าย - เศษฝ้าย
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางครุ
ผลิตสำลี ผ้าพันแผล
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางครุ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งมิได้ทำด้วยวิธีถักหรือทอ (ตีเศษด้าย-เศษฝ้าย)
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางครุ
ผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากเศษผ้าหรือเศษใยที่ไม่ใช้แล้ว
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด
ผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุที่ทำจากเส้นใย หรือปุยใยที่ไม่ใช้แล้ว
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.ละหาร
ทำปุยใยจากเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้ว
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา
ทำปุยใยจากเศษผ้าหรือด้าย
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
การผลิตเส้นใย หรือปุยใยจากวัสดุที่ทำจากเส้นใยหรือปุยใยที่ไม่ใช้แล้ว
จ.ปทุมธานี อ.สามโคก ต.สามโคก
ผลิตเส้นใย จากเศษผ้า และเศษด้าย
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.หนองไข่น้ำ
ทำใยจากเศษผ้าเศษฝ้าย
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.หนองปลาหมอ
1 2 3 4 5
THE LINE