Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
ผลการค้นหา โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใช้จากไม... : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 194 รายการ
ผลิตเครื่องใช้จากไม้ไผ่ เช่น ไม้จิ้มฟัน ไม้ตะเกียบ ไม้เสียบอาหาร มู่ลี่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ทำของใช้จากไม้ไผ่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตเครื่องเริอน เครื่องใช้จากหวายและไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ทำตะเกียบ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ทำเครื่องเรือนจากหวาย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สาทร ต.ทุ่งวัดดอน
ทำเครื่องเรือน และเครื่องใช้จากหวาย ไม้ และเหล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสามวา ต.ทรายกองดิน
ทำไม้จิ้มฟัน และตะเกียบจากไม้ไผ่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสามวา ต.ทรายกองดินใต้
ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เช่น ไม้จิ้มฟันและไม้เสียบเนื้อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางนา ต.บางนา
ทำเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากหวาย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ทำลังไม้
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้านใหม่
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ไผ่ทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่
ทำลังไม้
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ทำลังไม้
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ทำลังไม้
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ทำผลิตภัณฑ์หวาย ไม้ และไม้ไผ่ เพื่อใช้ในกิจการเครื่องเรือน-เครื่องตบแต่งอาคาร
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตกล่องหรือหีบใส่ของมีค่า และผลิตภัณฑ์สำหรับวางแสดงสินค้า จากไม้ พลาสติก กระดาษ และผ้า
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ทำลังไม้
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงใต้
ทำลังไม้
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางกอบัว
ทำเครื่องใช้จากหวาย ผักตบชวา
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางพูน
ผลิตเครื่องใช้จากไม้ไผ่ เช่น ตะเกียบ ไม้จิ้มฟัน เป็นต้น
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
THE LINE