Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (12) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับโลหะ น้ำมัน หรือน้ำ (Metal, Oil or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ
ผลการค้นหา (12) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับโลหะ น้ำม... : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 19 รายการ
ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับล้างแผ่นเหล็ก เก็บรักษาแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย ชุบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีฟอสเฟต กรรมวิธีพาลูบ กรรมวิธี Carburizing และกรรมวิธี Gas Soft Nitriding
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตผลรีดสำหรับรีดลวด (HIGH CARBON,LOW CARBON) ผลิตหัวจุ่มตัวอย่างน้ำเหล็กใช้กับงานหลอมน้ำเหล็ก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
รับจ้างทำ อาร์ตเวิร์ค และแฟรมซิงค์สกรีน
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
ผลิต ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกรองน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
ผลิตน้ำยาชุบเคลือบผิวโลหะและทาให้โลหะแวววาว (METAL PLATING SOLUTIONS AND BRIGHTERS)
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง ต.บางพระครู
ผลิตน้ำยาชุบเคลือบผิวโลหะและทำให้โลหะแวววาว (Metal Plating and Brighters) ผลิตเฟอร์รัสซัลเฟต และผลิตคอปเปอร์ออกไซด์จากน้ำยาชุบแผ่นวงจร PCB ที่หมดอายุ
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง ต.บางพระครู
ผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลปะ เช่น น้ำยากันสนิม น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันใช้สำหรับตัด กลึงและขึ้นรูปโลหะ
จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ต.ดอนหัวฬ่อ
ทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับโลหะ เช่น น้ำมันตัดโลหะ,น้ำมันปั้มขึ้นรูปโลหะ,น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรน้ำมันกันสนิม
จ.ชลบุรี อ.พานทอง ต.หนองตำลึง
การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับน้ำมันหรือสี(ดินมวลเบาเพื่อใช้ในกระบวนการแยกสีและจับตะกอนน้ำมันพืช)
จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ต.หินกอง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถ
จ.ราชบุรี อ.โพธาราม ต.เจ็ดเสมียน
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์
จ.ราชบุรี อ.โพธาราม ต.เจ็ดเสมียน
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถ,น้ำมันอเนกประสงค์,น้ำมันรักษาปืน
จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.ท่าทราย
ผลิตน้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ,น้ำยาเคลือบหน้าเตารีดผ้า
จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.คอกกระบือ
ผลิตน้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ น้ำยาทำความสะอาดเครื่องประดับ
จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.พันท้ายนรสิงห์
ผลิตสารเคมีประเภทเฟอริคคลอไรด์
จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.บางกระเจ้า
ทำน้ำยาเฟอร์ริคคลอไรด์
จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน ต.สวนหลวง
ผลิตคอปเปอร์ซัลเฟต
จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน ต.ท่าไม้
ผลิตสารตัวเร่งให้น้ำตกตะกอน
จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน ต.อ้อมน้อย
ผลิตสารตัวเร่งให้น้ำตกตะกอน
จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน ต.อ้อมน้อย
1
THE LINE