Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (1) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้าง สะพาน ประตูน้ำ ถังน้ำ หรือปล่องไฟ
ผลการค้นหา (1) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้า... : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 123 รายการ
ทำอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์รถที่ใช้ในการก่อสร้าง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ทำถังเหล็ก ฝาถังและม้วนท่อเหล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ทำประตู-หน้าต่างเหล็ก และทำประตูหน้าต่างมุ้งลวด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ห้วยขวาง ต.สามเสนนอก
ทำผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น อาคาร สะพาน ถังน้ำ ปล่องไฟ และรับทำหรือซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ซ่อมและสร้างหม้อน้ำและถังบรรจุน้ำยาเคมีจากโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ประเวศ
ทำแท้งค์น้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางไผ่
ผลิต, ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สะพานสูง ต.สะพานสูง
ผลิตและปรับซ่อมเครื่องราด(ยาง)ถนน,เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง,ถังบรรจุน้ำมัน ละโครงสร้างอาคารด้วยเหล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สะพานสูง ต.สะพานสูง
ทำปล่องไฟ รางน้ำฝน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.วังทองหลาง ต.วังทองหลาง
ตัดเหล็กเพื่อทำส่วนประกอบถังน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.สำโรงเหนือ
ทำถังน้ำมัน ถังน้ำ ถังเคมี ถังใต้ดิน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ทำอุปกรณ์การก่อสร้าง เช่น แบบ เสา แบบถังรองส้วม แบบถังเก็บน้ำฝน และเครื่องอัดคอนกรีตบล๊อก ทำอุปกรณ์ประปา ประปาสนาม และทำเครื่องสูบน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตท่อเหล็กสังกะสี ท่อสแตนเลส ท่อเหล็กสังกะสีหุ้มพีวีซี.
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
งานวิศวกรรมและงานโครงเหล็ก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตคัสซีคอนเทนเนอร์ และรถเทรลเล่อร์ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กวิศวกรรมและการวางท่อต่างๆ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ทำประตูอัลลอยด์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ทำถังบรรจุน้ำ (แท้งค์น้ำ)
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางบ่อ
ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ถังน้ำ ปล่องไฟและอาคาร
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ถังน้ำ หรืออาคาร
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ทำประตูระบายน้ำและอุปกรณ์ท่อประปา
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
1 2 3 4 5 6 7
THE LINE