Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (2) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ผลการค้นหา (2) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้า... : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 1782 รายการ
ทำโครงเหล็กเพื่อการก่อสร้าง และทำโครงเหล็กเสาอากาศ ได้ปีละ 60 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ทำตู้สวิทซ์บอร์ดและรางวางสายไฟ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.ชนะสงคราม
ประตูหน้าต่างเหล็กดัด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ทำประตูหน้าต่างเหล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ทำประตูหน้าต่างเหล็ก มุ้งลวดอลูมิเนียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ทำประตู-หน้าต่าง และผนังด้วยกระจกโครงอลูมิเนียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ทำประตูหน้าต่างเหล็กดัด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สี่พระยา
ทำกันสาดอูมิเนียมและหลังคาผ้าใบ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ทำกันสาดและเต้นผ้าใบ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ทำประตูหน้าต่างเหล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ทำประตูหน้าต่างเหล็กดัด มุ้งลวด กันสาดและประตูหน้าต่างจากอลูมิเนียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ทำบานประตูโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ทำโครงฝ้าเพดาน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
ทำประตูหน้าต่างเหล็กดัด มุ้งลวดอลูมิเนียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
ทำประตู-หน้าต่างเหล็ก และโครงหลังคาเหล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
ทำประตู หน้าต่างอลูมิเนียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
ทำกันสาดอลูมิเนียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
ผลิตส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น ประตูสเตนเลส ราวสเตนเลส ลวดตาข่าย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
THE LINE