Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (4) การทำตู้หรือห้องนิรภัย
ผลการค้นหา (4) การทำตู้หรือห้องนิรภัย : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 31 รายการ
ทำตู้วิทยุและแผงสวิชไฟ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ทำโครงตู้ และโครงป้ายโฆษณา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สัมพันธวงศ์ ต.ตลาดน้อย
ทำตู้ดับเพลิง ตู้สวิทช์ไฟฟ้า และตู้เหล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำตู้เซฟและตู้เก็บเอกสาร ได้ปีละ 600 ใบ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ทำกล่องนิรภัย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สาทร ต.ยานนาวา
ผลิตตู้นิรภัยขนาดต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ผลิตตู้เหล็กเก็บเอกสาร อุปกรณ์ตู้ดับเพลิง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
การทำตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัด พับ เชื่อมโลหะ และทำผลิตภัณฑ์โลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สายไหม ต.สายไหม
ทำกล่องโลหะ ปีละ 20,000 ใบ และตู้โลหะ ปีละ 1,100 ตู้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สะพานสูง ต.สะพานสูง
ตู้เหล็กเก็บเอกสารเพื่อการส่งออก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับระบบจัดเก็บสินค้า/เอกสาร เช่น ตู้เอกสารเครื่องใช้สำนักงาน,ชั้นจัดเก็บสินค้า
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
รับจ้างทำห้องนิรภัย,ห้องเก็บเสียง
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
ทำตู้ โต๊ะเหล็ก โซ่เหล็ก สปริง และผลิตท่อเหล็กทำเฟอร์นิเจอร์ เหล็กตัวซี เหล็กฉากเจาะรูทำชั้น
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก
ผลิตตู้เซฟ และตู้นิรภัย
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางหญ้าแพรก
ผลิตตู้สำนักงานคอนเทนเนอร์
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางหญ้าแพรก
ทำตู้อบ และห้องพ่นสี
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรง
ผลิตตู้เซฟนิรภัย ได้ประมาณเดือนละ 400 ตู้
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย
ทำตู้สำหรับเก็บสินค้า และตู้สำนักงานเคลื่อนที่
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย
ผลิตตู้สำหรับเก็บสินค้า หรือตู้สำนักงานเคลื่อนที่
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย
1 2
THE LINE