Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (13) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
ผลการค้นหา (13) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรื... : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 4724 รายการ
กลึง ไสและเชื่อมโลหะ ได้ปีละ 8,400 กิโลกรัม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
รับจ้างกลึงและเชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
กลึงและเชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
เชื่อม เจียร เจาะและตัดพับโลหะทั่วไป เช่น ชั้นวางของ รถเข็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
กลึง เชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
กลึง กัด ไส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบสอง
รับจ้าง กลึง ไส เชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
รับสร้างเครื่องจักรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รับทำชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูปโลหะ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรอื่น ๆ และอื่น ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
กัด เจาะ คว้าน กลึง เจียร เชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
งานกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียรหรือเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
กลึง เจาะ คว้าน ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
กลึง เชื่อม โลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตและรับจ้างงานกลึงโลหะรูปแบบต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
รับจ้างกลึงโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม
กลึง เจาะ คว้านโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
รับจ้างกลึง-กัด-ไส-เชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ผลิตแปรงอุตสาหกรรม,อะไหล่เครื่องจักร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ทำเหล็กดัดและผลิตภัณฑ์จากโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
THE LINE