Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนค์หรือ รถพ่วง
ผลการค้นหา (1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแ... : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 572 รายการ
ติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องทำความเย็นสำหรับรถตู้เย็น ผลิตประกอบติดตั้งดัดแปลง ซ่อมแซมตู้ทึบบรรทุกสินค้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตรถสามล้อ สี่ล้อ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ประกอบ ดัดแปลงสภาพรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง
ทำโครงหลังคารถบรรทุกเล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง
ต่อตัวถังรถยนต์บรรทุก และซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ซ่อมแซมเครื่องยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง
การสร้าง ประกอบ ดัดแปลงชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.คลองสามประเวศ
ประกอบรถยนต์นั่ง ได้ปีละ 14,000 คัน รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ได้ปีละ 1,000 คันเครื่องยนต์เบนซินทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์และประกอบจักรยานยนต์ ได้ปีละ 2,000 ค
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.คลองสามประเวศ
ประกอบและตกแต่งรถ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.คลองสามประเวศ
ประกอบ ตกแต่ง เปลี่ยนแปลงสภาพรถ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.คลองสามประเวศ
ประกอบรถยนต์นั่ง และรถบรรทุก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ประกอบรถจิ๊บวันละ 30 คัน รถยนต์นั่ง วันละ 15 คัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนสภาพรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ซ่อมแซม ปรับสภาพ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ การซื้อมาขายไป รถยนต์ใหม่ รถจักรยานยนต์ใหม่ อะไหล่รถยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ เสื้อผ้า สุรา บุรี ผงชูรส
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ดัดแปลง และตกแต่งรถ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ปรับปรุงสภาพรถยนต์เก่าเพื่อการส่งออก แบ่งแปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ ซื้อมาและขายไป รับจ้างขนส่งสินค้าผ่านแดน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ดัดแปลง แปรสภาพ ซ่อมแซมและปรับปรุง รถยนต์นั่ง รถบรรทุก รถยนต์โดยสาร รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ซื้อมาขายไปเครื่องยนต์ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและการเกษตร และผลิตผ้าปูที่นอน ผ้าปู
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ซื้อมาข่ยไป ซ่อมแซมเปลี่ยนเปลงสภาพรถยนต์ รถบรรทุก รถยนต์โดยสาร รถจักรยานยนต์ รถจักนยาน รถเครน รถพ่วง รถขุดตัก รถยก รถเกรดเดอร์ รถแทรกเตอร์ รถโฟลท์ลิฟท์ รถที่ใช้ในการก่อสร้างและรถเกษตร เครื่องยนต์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน จักรอุตสาหกรรม เครื่องมือเกษตร และการซื้อมาขายไปรถยนต์ใหม่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และเครื่องจักร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
THE LINE