Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (4) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
ผลการค้นหา (4) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 4 รายการ
ผลิตพลอยสังเคราะห์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สาทร ต.ยานนาวา
ผลิตหินสีและอัญมณี
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.ทุ่งสุขลา
นำเข้า-ส่งออก ผลิตวัตถุทำเทียม ได้แก่ หินสี อัญมณี ผลิตและประกอบเครื่องจักร รวมทั้งอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ใช้ในการหลอมและผลิตเครื่องประดับเทียม
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.ทุ่งสุขลา
ผลิตลูกปัดแก้ว
จ.เชียงใหม่ อ.สันกำแพง ต.ทรายมูล
1
THE LINE