Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (2) การบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อ
ผลการค้นหา (2) การบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊า... : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 665 รายการ
บรรจุก๊าซ (แอลพีจี)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
แบ่งบรรจุก๊าซ โดยไม่มีการผลิต
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้มโดยไม่มีการผลิต
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณปีละ 1,500,000 ก.ก. และก๊าซออกซิเจน ประมาณปีละ 400,000 ลบ.ม.
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้มโดยไม่มีการผลิต
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางนา ต.บางนา
แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้ม ได้ปีละ 8,400 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางนา ต.บางนา
แบ่งบรรจุแก๊สหุงต้มโดยไม่มีการผลิต
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้มโดยไม่มีการผลิต
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางเมือง
แบ่งบรรจุแก๊สโดยไม่มีการผลิต
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางเมือง
เก็บและแบ่งบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
บรรจุก๊าซอ๊อกซิเจน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
บรรจุก๊าซ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
แบ่งบรรจุ ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซอาร์กอน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยไม่มีการผลิต
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
รับจ้างแบ่งบรรจุออกซิเจนและอาร์กอนเหลว
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
แบ่งบรรจุแก๊สหุงต้มโดยไม่มีการผลิต
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
แบ่งบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยไม่มีการผลิต
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้านใหม่
แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้มโดยไม่มีการผลิต
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.คลองนิยมยาตรา
แบ่งบรรจุแก๊สทำความเย็น ผลิตและแบ่งบรรจุแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์, แบ่งบรรจุแก๊สทำความเย็น, แบ่งบรรแก๊สแอมโมเนียแอนไฮดรัสและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
THE LINE