Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (4) การขัด
ผลการค้นหา (4) การขัด : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 42 รายการ
ขัดแต่งพระพุทธรูป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกน้อย ต.บ้านช่างหล่อ
ขัดแต่งพระพุทธรูป และเครื่องใช้ทองเหลือง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ขัดเพลทแม่พิมพ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.วัฒนา ต.คลองตันเหนือ
ขัดพระพุทธรูป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
รับจ้างขัดกระจกฝ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางไผ่
แปรงรูปกระจก เช่น ตัด เจียร แกะสลักลวดลาย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ ต.บางมด
ขัดผิวโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ ต.บางมด
ตกแต่งหุ่นรองเท้าอลูมิเนียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ขัดโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
รับจ้างขัดผิวชิ้นงานที่เป็นโลหะ เช่น น๊อต สกรู และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ทำผลิตภัณฑ์ขัดถูทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
รับจ้างลอกสีโลหะ ขัดสีโลหะ และตัดปั๊มขึ้นรูปเชื่อมโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
แกะสลักลวดลายกระจก
จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ต.บางเขน
ตบแต่งพระพุทธรูป
จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ ต.บางแม่นาง
ขัด ตบแต่งและแปรรูปกระจก
จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน
เจียร ตัด และตกแต่งผิวกระจก เช่น เจียรกระจก พ่นทราย อบกระจก ขัดผิวกระจก เป็นต้น
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.ละหาร
ตัดและเจียระไนกระจก
จ.นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.ไทรใหญ่
ขัดผิวชิ้นงาน (เช่น การพ่นทราย เป็นต้น)
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.ระแหง
ตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น การตบแต่งด้วยแก้ว กระจก หรือการขัด หรือการอบด้วยความร้อน
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.คูขวาง
ตบแต่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน ต.หันสัง
1 2 3
THE LINE