Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (4) การทำเกลือให้บริสุทธิ์
ผลการค้นหา (4) การทำเกลือให้บริสุทธิ์ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 5 รายการ
ผลิตเกลือบริสุทธิ์
จ.นครราชสีมา อ.โนนสูง ต.พลสงคราม
ผลิตเกลือ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและปรุงอาหาร
จ.นครราชสีมา อ.พิมาย ต.กระเบื้องใหญ่
ผลิตเกลือบริสุทธิ 30,000 ตัน/ปี
จ.นครราชสีมา อ.พระทองคำ ต.พังเทียม
เกลือรีไฟน์
จ.นครราชสีมา อ.พระทองคำ ต.พังเทียม
ผลิตเกลือบริสุทธิ์, เกลือเสริมไอโอดีน, เกลือบริโภค, เกลืออุตสาหกรรม, เกลือแป้ง-ฝนหลวง, เกลือน้ำ, ถ่านอัดแท่ง, ปุ๋ยแกลบดำ
จ.อุดรธานี อ.บ้านดุง ต.บ้านดุง
1
THE LINE