Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม หม้อไอน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำค
ผลการค้นหา โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม หม... : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 45 รายการ
ซ่อม สร้าง หม้อไอน้ำ และถังแรงดัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ทำส่วนประกอบ ซ่อม สร้างหม้อไอน้ำ หม้อต้ม ฯ และภาชนะทนแรงดัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางมด
ซ่อมแซมและตรวจสอบถังก๊าซ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
สร้างและซ่อมหม้อน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางด้วน
สร้างและซ่อมหม้อน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางด้วน
รับจ้างทำหม้อน้ำและเครื่องจักรกลโรงงานทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ซ่อม ผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องต้มน้ำมันร้อน เครื่องทำน้ำร้อนและถังทนแรงดันทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมหม้อไอน้ำ หรือหม้าต้ม เครื่องจักร หม้ออบหรือถังอบและรวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
สร้างและซ่อมหม้อไอน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ผลิต ประกอบ ดัดแปลง และซ่อมแซมม้อไอน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้านใหม่
ผลิตและซ่อมเครื่องจักร เช่น หม้อน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
สร้างหม้อกำเนิดไอน้ำ,ตัด,พับ ม้วนและเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
ทำหม้อไอน้ำ ถังเหล็กและปล่องควัน
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางพึ่ง
ประกอบและซ่อมแซมหม้อไอน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงใต้
ผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำ,เครื่องต้มน้ำมันร้อน และถังทนแรงดันทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำ อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน และถังความร้อน
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ซ่อมแซมและทดสอบถังบรรจุก๊าซ
จ.ปทุมธานี อ.สามโคก ต.คลองควาย
ผลิตส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของหม้อไอน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำความร้อน ภาชนะทนแรงดัน
จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ต.ดีลัง
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม หม้อไอน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ต.ดีลัง
สร้าง และซ่อมภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
จ.ลพบุรี อ.หนองม่วง ต.บ่อทอง
1 2 3
THE LINE