Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (2) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทำให้เยือกแข็ง โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
ผลการค้นหา (2) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ... : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 239 รายการ
ทำผลไม้ดอง และตากแห้ง เช่น พุทรา มะม่วง และมะกอก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ผลิตอาหารแปรรูป ถนอมผักและผลไม้ โดยวิธีทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือแบบแห้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ทำผลไม้อบแห้ง เช่น มะพร้าว มะม่วง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำผัก ผลไม้ดอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำผลไม้อบแห้ง เช่น มะพร้าว มะม่วง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ดองผลไม้ต่าง ๆ เช่น มะม่วง มะละกอ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ทำผลไม้ดอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ทำผลไม้ตากแห้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ทำผลไม้ดอง เช่น มะม่วง ลูกท้อ กระเทียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ทำผลไม้ดอง เช่น มะม่วง ลูกท้อ องุ่น และอื่น ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ทำผลไม้ดอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ดองผลไม้ต่าง ๆ เช่น มะม่วง มะละกอ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ทำผลไม้ดอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ทำผลไม้ดองตากแห้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ทำตังไฉ่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
การถนอมผักโดยวิธีดอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ดองผลไม้ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ทำผลไม้ดอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ทำของดองต่าง ๆ เช่น มะนาวดอง ขิงดองและเต้าหู้ยี้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ห้องเย็นเก็บผักและผลไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สายไหม ต.สายไหม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
THE LINE