Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (4) การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น
ผลการค้นหา (4) การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัด... : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 52 รายการ
อัดปอ หีบหรืออัดฝ้าย ปั่นนุ่น (จำนวนเครื่องหีบฝ้าย 86 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ภาษีเจริญ ต.บางหว้า
ปั่นและอัดฝ้าย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ปั่น อัดนุ่น และหีบฝ้าย
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก
ปั่นและอัดนุ่น
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางครุ
หีบฝ้ายและอัดฝ้าย ได้เดือนละ 500 ตัน
จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด
หีบและอัดฝ้าย
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
ผลิตเส้นด้ายยืนสำหรับการทอ
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี ต.หนองน้ำใส
อบเมล็ดพืช และไซโล
จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.ชัยนารายณ์
ทำที่นอนจากนุ่น
จ.สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี ต.บ้านหม้อ
หีบ และอัดฝ้าย
จ.สระบุรี อ.เมืองสระบุรี ต.ปากข้าวสาร
หีบและอัดฝ้าย
จ.สระบุรี อ.แก่งคอย ต.บ้านป่า
ปั่นและอัดนุ่น
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.ห้วยขมิ้น
หีบและอัดฝ้าย
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.ห้วยทราย
ทำวัสดุเพาะเห็ด จากฝ้าย
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.หนองปลาหมอ
ปั่นและอัดฝ้าย
จ.สระบุรี อ.วิหารแดง ต.วิหารแดง
ปั่นนุ่น
จ.ชัยภูมิ อ.บำเหน็จณรงค์ ต.บ้านเพชร
ปั่นนุ่นและทำที่นอน
จ.ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ ต.หนองขาม
ปั่นนุ่น ทำที่นอน
จ.ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ ต.ช่องสามหมอ
ปั่นนุ่น และทำที่นอนจากนุ่น
จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น ต.บ้านทุ่ม
ปั่นนุ่น ฝ้าย และทำที่นอน
จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น ต.บ้านทุ่ม
1 2 3
THE LINE