Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ (7) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
ผลการค้นหา (7) การบดหรือป่นเครื่องเทศ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 14 รายการ
บดหรือป่นเครื่องเทศ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.คลองสามประเวศ
โม่บดเกลือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ธนบุรี ต.บุคคโล
บดเครื่องเทศ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองค้างพลู
โม่บดเครื่องเทศ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
บดพริก,เครื่องเทศ,เครื่องแก่งต่าง ๆ และถั่ว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ประเวศ
ทำผงพะโล้ พริกป่น พริกไทยป่น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ผลิตน้ำพริก เครื่องแกงและแกงสำเร็จรูป
จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ต.ท่าทราย
บดและอบถั่วเครื่องแกงและเครื่องเทศ
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.ละหาร
บด หรือป่นเครื่องเทศ
จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่
เครื่องปรุงอาหาร เครื่องแกง เครื่องเทศ ผสมแป้งประกอบอาหาร เครื่องดื่มที่ทำจากผัก พืชหรือผลไม้ เครื่องปรุงกลิ่น รสอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.บึงทองหลาง
การบดหรือป่นเครื่องเทศ และการทำเครื่องแกง
จ.ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ ต.ท่าบุญมี
ผลิตน้ำพริก
จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ต.โคกสูง
ผลิตน้ำพริก
จ.นครราชสีมา อ.โชคชัย ต.ด่านเกวียน
ผลิตปูนแดง เครื่องเทศและนวดทาปาก
จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ฟ้าฮ่าม
1
THE LINE