Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ กล
ผลการค้นหา กล : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 14028 รายการ
ทำสลัก แป้นเกลียว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ซ่อมชิ้นส่วนเครื่องยนต์และกลึงโลหะต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.วชิรพยาบาล
กลึงของใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น เพลา สลัก ฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ทำสลัก แป้นเกลียว บู๊ช น๊อต สกรู
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
กลึงของใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น เพลา สลัก ฯลฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ซ่อมบำรุงหม้อแปลง และยานพาหนะเครื่องมือกล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
กลึง ไสและเชื่อมโลหะ ได้ปีละ 8,400 กิโลกรัม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
รับจ้างกลึงและเชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
กลึงและเชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ประกอบเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อนและความเย็น ตู้ควบคุมไฟฟ้า รวมทั้งส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สิ่งของดังกล่าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
กลึง เชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
รับจ้างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบ
รับบริการทำเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำหรับ ตบแต่งภายในอาคารจากไม้หรือปาร์ติเกลบอร์ด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบ
ทำกล่องกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบสอง
กลึง กัด ไส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบสอง
ทำกล่องบรรจุเครื่องประดับจากพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
รับจ้าง กลึง ไส เชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตเครื่องสำอางทุกชนิด เช่น เกลือขัดผิว เป็นต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
กลึงเจาะ คว้าน กัด ไส เจียนหรือเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
THE LINE