Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ กาว 
ผลการค้นหา กาว  : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 61 รายการ
ผลิตแผ่นหรือแถบกาว เทปใส และเทปกระดาษไม่ใช้น้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
เทปกาว ฉลากสินค้า และเครื่องหมายการค้าทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตกาว เรซินและเคมี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตแถบกาว ,กาวยาง,แผ่นใยขัดถู,สติกเกอร์และแผ่นสะท้อนแสง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ตัด กรอเทปกาว และบรรจุหีบห่อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางคอแหลม ต.บางโคล่
ทำกระดาษกาว กระดาษปิดฝาผนัง และสติ๊กเกอร์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางนา ต.บางนา
ตัดกระดาษกาว และเทปกาวทุกชนิด ได้ปีละ 20000 ม้วน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ ต.บางมด
ตัด, ม้วน, ห่อบรรจุเทปกาว โดยไม่มีการผลิต
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
รับจ้างซ่อมแซมและทำภาชนะบรรจุ เช่น ถังเหล็ก ล้าง ภาชนะบรรจุ เช่น ถังเหล็กบรรจุน้ำมันเครื่อง กาว เรซิน ตัวทำละลาย สี ฯลฯ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ผลิตและแบ่งบรรจุอาหารสัตว์ และสิ้นค้ากาว ประเก็นเหลว คลังสินค้าเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ รับฝากสินค้าและเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตกาว สี หมึกพิมพ์ สีสกรีน สี พี.วีซี ทุกชนิด ผลิตเม็ดพลาสติก เพื่อเป้นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม สายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
รับจ้างซ่อมและทำภาชนะบรรจุ เช่น ถังเหล็ก ล้างภาชนะบรรจุ เช่น ถังเหล็กบรรจุน้ำมันเครื่อง กาว เรซิ่น ตัวทำละลาย สี ฯลฯ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ทำกระดาษกาว และพลาสติกกาวเทปและเทปอื่น ๆ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางโปรง
ผลิตสารเคมีจำพวกกาว และสารเคมีสำหรับสิ่งทอ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปู
ตัดชิ้นส่วนเทปกาว พลาสติก โฟม ยาง ฟิลม์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
รับจ้างทำหลอดอลูมิเนียมเพื่อบรรจุยา กาว เป็นต้น
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางแก้ว
ผลิตพลาสติกกันน้ำ พลาสติกห่อของ ผลิตเทปกาว วอลเปเปอร์และหนังเทียม
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
ตัด แบ่ง บรรจุ เทป กระดาษ เทปกาว กระดาษกาว ทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
ผลิตสี กาว ทินเนอร์ แชลแลค
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
ผลิตพลาสติกเคลือบกาว ผลิตกระดาษเคลือบกาว
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
1 2 3 4
THE LINE