Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการค้นหา : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 56138 รายการ
ตัดอบเหรียญรูปต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำน้ำแ็ง ได้วันละ 210 ซอง และทำน้ำแ็งก้อนเล็ก ได้วันละ 39 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
้าปกและเย็บเล่มหนังสือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ัดและชุบโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ทำชิ้นส่วนองเครื่องสี้าวและประกอบเครื่องสี้าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ทำชิ้นส่วนองเครื่องสี้าวและประกอบเครื่องสี้าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ทำนมปัง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.ตลาดยอด
ทำนมปัง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.ตลาดยอด
ทำอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้กับโรงงานทำน้ำแ็งและอื่น ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.ชนะสงคราม
ทำใบระหัดและาระหัด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
เย็บเล่ม เ้าปก และตีเส้นสมุด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ผลิตวดพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ประกอบตลับเทป อัดเสียงลงในเทป และประกอบเครื่องยายเสียง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ทำนมเค็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
ตัดเย็บสายแนเสื้อและสายอรับอสับสำหรับเสื้อชั้นในสตรี ทำห่วงติดสายแนเสื้อพลาสติก และอัดจีบผ้า (จำนวนจักรเย็บผ้า 26 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
ทำส่วนประกอบเครื่องเรือนจากไม้ เช่น าโต๊ะ พนักพิงเท้าแนเก้าอี้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
ทำน้ำแ็งก้อนเล็ก ได้วันละ 68 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดสามพระยา
ทำองใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น แหวนรอง ้อต่อ ฯลฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ดุสิต
ผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปบรรจุวดหรือกระป๋อง จากเมล็ดพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สวนจิตรลดา
กลึงองใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น เพลา สลัก ฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
THE LINE