Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการค้นหา : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 40471 รายการ
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 15 เรื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 36 เรื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
รีดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทอง นา เงิน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเรื่องหมายราชการ และเหรียญ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเรื่องหมายราชการและเหรียญต่างๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเรื่องสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเรื่องรูปพรรณ เหรียญตรา เรื่องราชอิสริยาภรณ์จากเงิน ท
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเรื่องหมายราชการและเหรียญต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ซ่อมเรื่องรับวิทยุ เรื่องโทรทัศน์ และเรื่องเทปบันทึกเสียง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ผลิตเรื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ปักทอเรื่องหมายต่าง ๆ และทำกระเป๋านักเรียน (จำนวนจักรเย็บผ้า 141 เรื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ปั๊มเรื่องหมายประดับยศต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ตรวจและซ่อมหัวฉีดเรื่องยนต์ดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ตรวจและซ่อมหัวฉีดเรื่องยนต์ดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ซ่อมเรื่องปั๊ม ฉีด-จ่าย น้ำมันดีเซล,ซ่อมเรื่องยนต์ระบบเทอร์โบ,ว่อมระบบเรื่องทำวามเย็นรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ซ่อมเรื่องยนต์ เช่น ฝาสูบ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำฟันเฟือง บู๊ช และชิ้นส่วนเรื่องยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ผลิตโลหะให้เป็นเรื่องใช้ เหรียญ ดวงตรา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
พิมพ์หนังสือสารดี หนังสือสำหรับเด็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
ซ่อมหัวฉีดเรื่องยนต์ดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
ตรวจซ่อมเรื่องปั๊ม ฉีด-จ่ายน้ำมันดีเซล, ซ่อมเรื่องยนต์ ฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
THE LINE