Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ฆ่าสัตว์
ผลการค้นหา ฆ่าสัตว์ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 199 รายการ
ฆ่าสัตว์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำต้อยติ่ง
ฆ่าสัตว์และชำแหละ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองเตย
ฆ่าสัตว์ปีก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองเตย
ฆ่าสัตว์ปีก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองเตย
ฆ่าสัตว์ปีก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองเตย
ฆ่าสัตว์ปีก เช่น ไก่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองเตย
ฆ่าสัตว์ และเก็บรักษาเนื้อสัตว์ (ไก่ ปลาไหลญี่ปุ่น) ห้องเย็นขนาด 820 ตันริฟิเจอร์เรชั่น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คันนายาว ต.รามอินทรา
โรงฆ่าสัตว์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.สำโรงเหนือ
ฆ่าสัตว์ เช่น สุกร ทำอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสุกร เช่น หมูหยอง กุนเชียง
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ฆ่าสัตว์ปีก ทำลูกชิ้น ไส้กรอก อบขนสัตว์ปีก ห้องเย็น ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์ เช่น เป็ดย่าง เป็ดรมควัน บาบีคิว ไส้กรอก แหนม เซอกูเนะ และบรรจุห่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ฆ่าสัตว์และชำแหละเนื้อสัตว์ เช่น สุกร
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางหญ้าแพรก
ฆ่าสัตว์และชำแหละเนื้อสัตว์
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง
ผลิต ดัดแปลง และซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องจักรสำหรับโรงงานฆ่าสัตว์
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.บางคูรัด
ฆ่าสัตว์ เช่น โค กระบือ และสุกร
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางปรอก
การฆ่าสัตว์ (สุกร)
จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์
ฆ่าสัตว์ปีก
จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.รังสิต
ฆ่าสัตว์
จ.ปทุมธานี อ.หนองเสือ ต.บึงบา
โรงฆ่าสัตว์
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา ต.ลุมพลี
การฆ่าสัตว์ปีกเช่น เป็ด ไก่
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ ต.บ้านแค
ฆ่าสัตว์ (สุกร)
จ.อ่างทอง อ.แสวงหา ต.แสวงหา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
THE LINE