Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ชำแห
ผลการค้นหา ชำแห : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 283 รายการ
ฆ่าและชำแหละโค-กระบือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
ฆ่าไก่และชำแหละไก่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
ฆ่าและชำแหละไก่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ฆ่าและชำแหละสุกร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำต้อยติ่ง
ฆ่า และชำแหละไก่ ไก่สดแช่แข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.แสนแสบ
ฆ่า ชำแหละสุกร และห้องเย็นเก็บรักษาเนื้อสุกร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน
ชำแหละเนื้อสัตว์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ภาษีเจริญ ต.บางหว้า
ฆ่าและชำแหละสุกรและโค-กระบือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองค้างพลู
ล้าง และชำแหละกุ้ง ปลา หอย ปลาหมึก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สาทร ต.ยานนาวา
ฆ่าสัตว์และชำแหละ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองเตย
ค้าเนื้อชำแหละแช่เย็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองเตย
ล้างชำแหละ และบดเนื้อไก่ ได้ปีละ 7,800 ตัว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.พระโขนง
ห้องเย็น และชำแหละ แกะ ล้างเนื้อสัตว์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สายไหม ต.สายไหม
ฆ่าและชำแหละสัตว์ปีก ทำเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ปีก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางนา ต.บางนา
ตบแต่ง ชำแหละ แกะล้าง และแช่แข็งเนื้อสัตว์บก สัตว์น้ำ และพืช
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ
ชำแหละ แกะ ล้าง สัตว์น้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ
ห้องเย็น ชำแหละ ล้าง และแบ่งบรรจุ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.สำโรงเหนือ
ฆ่าชำแหละไก่ และทำลูกชิ้นใส้กรอก
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ฆ่าและชำแหละไก่สดท ผลิตอาหารลูกชิ้น ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป เช่น ไก่ชุบแป้งทอด ไก่ปิ้ง
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
ห้องเย็น ชำแหละเนื้อสัตว์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์ การตัดหรือตกแต่งผัก พืชหรือผลไม้แล้วเก็บเข้าห้องเย็น
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางครุ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
THE LINE