Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ชิ้นส่วนอิ
ผลการค้นหา ชิ้นส่วนอิ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 232 รายการ
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (QUARTZ CRYSTAL)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์(QUARTZ GRYSTAL TUNING FORK และ AT CUT GRYSTALS)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตและแยกอะไหล่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น DIODE, TANSISTOR,I.C เป็นต้น) และแบ่งบรรจุสินค้า อุปโภคบริโภค สุรา ยาสูบ เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน รถจักรยานยนต์ ไฟแช็ก เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องแต่งกาย ของเล่นเด็ก ซื้อมาขายไปเม็ดพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์(CERAMIC CAPACITOR SILVER COATED C
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
1.การประกอบกิจการรีไซเคิลน้ำมันปนเปื้อนน้ำ น้ำมันหล่อเย็น น้ำยาหล่อเย็น 2.การสกัดโลหะมีค่าจากน้ำยาชุบโลหะ 3.การนำกากตะกอนปูนขาวผลิตน้ำปูนใส 4.สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนที่มีโลหะมีค่าจากโรงงานชุบโลหะ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 5.คืนสภาพกรด-ด่างที่เสื่อมสภาพ 6.นำกากตะกอนจากการชุบโลหะมาผ่านกระบวนการอบแห้งลดความชื้น 7.ผลิตเฟอริคคลอไรด์จากกรดเกลือเสื่อมสภาพ 8.การผลิตเชื้อเพลิงทดแทน 9.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยน้ำ 10.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิต-ประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดพร้าว ต.จรเข้บัว
ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กนิกส์ เช่น ไมโครโฟน ฮอร์สปีกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องแปลงไฟฟ้า กระแสสลับเป็นกระแสตรง เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป ลำโพงและตู้ลำโพง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ เช่น ASSEMBLY TOOL, ASSEMBLY JIG
จ.กรุงเทพมหานคร อ.วังทองหลาง ต.วังทองหลาง
โรงงานผลิตส่วนประกอบเครื่องมือหรือชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ เครื่องถถลายเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องมือ เครื่องใช้ทางอิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด เช่น เครื่องขยายเสีย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก โลหะ ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่ยนต์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
รับจ้างประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิกส์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์หรือเคลือบด้วยพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของแม่พิมพ์ ซ่อมแซมปรับปรุงแม่พิมพ์-ชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ และซ่อมแซมปรับปรุงชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ และรับ กลึง ตัด ผลิตชิ้นส่วนเหล็กและโลหะทุกชนิด ที่เกี่ยวกับงานแม่พิมพ์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตแลประกอบ รวมถึงซื้อมาขายไป ผลิตภัณฑ์ต่างๆ แม่พิมพ์แบบต่างๆ วัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตและประกอบอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก โลหะ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อะไหล๋รถยนต์ ของเด็กเล่น แผงคีย์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ส่วนประกอบแผงคีย์ต่างๆ ที่ทำจากซิลิโคลนและพลาสติก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากซิลิโคลนและพลาสติกทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและประกอบ รวมถึงซื้อมา-ขายไป ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แม่พิมพ์แบบต่าง ๆ และอุปกรณ์ต่าง ๆ วัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก โลหะ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อะไหล่รถยนต์ ของเด็กเล่น แผงคีย์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ส่วนประกอบแผงคีย์ต่าง ๆที่ทำจากซิลิโคนและพลาสติก และผลิตภัณฑ์อื่น ๆที่ทำจากซิลิโคนและพลาสติกทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์หรือเคลือบด้วยพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของแม่พิมพ์ ซ่อมแซมปรับปรุงแม่พิมพ์-ชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ และซ่อมแซมปรับปรุงชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รับกลึงและตัดโลหะทุกชนิด รับชุบเคลือบผิวโลหะและพลาสติกทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และซื้อมาขายไปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ทำเชื้อเพลิงผสม (Blending) จากน้ำมันหล่อเย็น วัสดุปนเปื้อนน้ำมันและตัวทำละลาย เก็บรวบรวมแบตเตอรี่โดยไม่มี การแปรสภาพ ทำเชื้อเพลิงทดแทน ล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย นำกากตะกอนจากอุตสาหกรรมชุบโลหะและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีโลหะมีค่ามาผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อส่งออก บดย่อยเศษพลาสติกที่ชุบสีหรือเคลือบผิว บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บด ย่อย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ใช้แล้ว
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตชิ้นส่วนผงโลหะอัดขั้นรูป ผงโลหะ แม่พิมพ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่
ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว ทำเชื้อเพลิงผสม (Blending) จากเศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน วัสดุดูดซับ กากตะกอนน้ำมัน กากสี บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยเศษและตะกรันโลหะ ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
THE LINE