Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ชิ้นส่วนอุปกรณ์
ผลการค้นหา ชิ้นส่วนอุปกรณ์ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 1180 รายการ
ผลิตเครื่องใช้พลาสติก เช่น ทุ่นตกปลา ถ้วยพลาสติก และผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์กีฬาและเครื่องกีฬา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ อะไหล่ของเครื่องยนต์ เครื่องจักร เช่น น๊อต สกรู สลัก และชุบโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตภัณฑ์ พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า, ยานยนตร์, อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ซ่อม และทำชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องจักร เช่น เจียรไนข้อเหวี่ยง คว้านเสื้อสูบ และซ่อมเครื่องยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง
ซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์จักรยานยนต์ เช่น โช๊คอัพ ฯลฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง
ปั๊มเจาะรูชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตเครื่องเขียน เช่น ปากกาลูกลื่น ปากกาดินสอ ผลิตแท่นประทับตรา และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์จากพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
รับจ้างผลิตและซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องอัดสำเนา ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ และพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
รับจ้างผลิต และซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องอัดสำเนา ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ และพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนเครื่องทำความเย็น ตู้เย็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า (CAPACITORS)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
รับจ้างกลึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.คลองสามประเวศ
ผลิตแบบแม่พิมพ์ เครื่องจักร และชิ้นส่วนอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (MOLD & TOOLING, MACHINES, ACCESSORIES)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.คลองสามประเวศ
การสร้าง ประกอบ ดัดแปลงชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.คลองสามประเวศ
ผ้าย้อม ผ้าพิมพ์ลาย การบรรจุและแบ่งบรรจุ และการซื้อมาขายไป ผ้า ไม้แขวนเสื้อ เครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
รองเท้า เสื้อผ้า สำหรับนักเต้นรำ รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับรองเท้าเต้นรำและนักเต้นรำ การนำเข้าและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ซื้อมาขายไป ผลิตรองเท้า เสื้อผ้าสำหรับนักเต้นรำ เสื้อผ้าสำเร็จรูปรวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปวัสดุและชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับทำรองเท้าเต้นรำและชุดเต้นรำ การนำเข้าและการแบ่งบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตและแยกอะไหล่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น DIODE, TANSISTOR,I.C เป็นต้น) และแบ่งบรรจุสินค้า อุปโภคบริโภค สุรา ยาสูบ เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน รถจักรยานยนต์ ไฟแช็ก เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องแต่งกาย ของเล่นเด็ก ซื้อมาขายไปเม็ดพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
THE LINE