Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผลการค้นหา ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 92 รายการ
ผลิตภัณฑ์ พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า, ยานยนตร์, อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า (CAPACITORS)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก เป็นตัวแทนนายหน้า และรับดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าผ่านแดนซึ่งสินค้า อะไหล่อุปกรณ์ต่าง ๆ รถยนต์ทุกประเภท เครื่องยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ เครื่องเสียงติดรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลรักษารถยนต์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดพลังงานหรือไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย การรีไซเคิล คัดแยกบดย่อยสลาย ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกใหญ่ ต.วัดท่าพระ
ผลิตและประกอบโคมไฟฟ้า ปั๊มขึ้นรูปโลหะ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้ปีละ 200000 ชิ้น และปะเก็นยางใช้กับเครื่องไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ดอกไม้
ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น แขนติดตั้งหลอดไฟ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์โลหะ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ ต.บางมด
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับการทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์รถยนต์ จักรยานยนต์ ของเด็กเล่น และเครื่องใช้ในครัวเรือน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ประกอบกิจการผลิต ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า กลึง ไส กัด และเชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า วิทยุ และโทรทัศน์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
รับจ้างทำผลิตภัณฑ์โลหะและอุปกรณ์ตกแต่งภายในอาคาร เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กโทรนิกส์ ประตูหน้าต่างเหล็กดัด ฯลฯ โดยการ ตัด พับ กลึง กัด ไส เชื่อมโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ
ผลิตหลอดไฟขนาดเล็ก, หลอดไฟประดับ, หลอดไฟตกแต่งขนาดเล็ก, การค้าและบริการวัตถุดิบชิ้นส่วนอุปกรณ์หลอดไฟ, หลอดไฟตกแต่ง, การบรรจุผลิตภัณฑ์, ชิ้นส่วนซิลิโคนและอุปกรณ์ประกอบหลอดไฟที่ทำจากซิลิโคน (Silicone Cap And Parts), ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะ (Hard Ware), อุปกรณ์ควบคุมการทำงานและตัวจับความเคลื่อนไหว หรือตัวถ่ายทอดการรับสัญญาณ (Sensor), ผลิต ประกอบ ซื้อมา-ขายไป ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า, อีเล็กทรอนิคส์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Electronic Parts)
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนของถ่านไฟฉายโลหะบรรจุภัณฑ์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
รับประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า,อุปกรณ์เครื่องอากาศ,อะไหล่รถยนต์ และผลิตเครื่องปรับอากาศ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทุกชนิดและชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์เตาแก๊ส, ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขั้วรับสตาร์ทเตอร์
จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ต.ตลาดขวัญ
1 2 3 4 5
THE LINE