Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ชุบ เคลื
ผลการค้นหา ชุบ เคลื : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 147 รายการ
ชุบเคลือบผิวโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ชุบเคลือบผิวโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
การทำผลิตภัณฑ์โลหะสำเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก ชุบหรือขัด การกลึง ฯลฯ และการทำเครื่องประดับต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ชุบและเคลือบโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ชุบ-เคลือบผิวผลิตภัณฑ์พลาสติค
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.สำโรงเหนือ
รับชุบ เคลือบผิว วัสดุ อุปกรณ์ ทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์หรือเคลือบด้วยพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของแม่พิมพ์ ซ่อมแซมปรับปรุงแม่พิมพ์-ชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ และซ่อมแซมปรับปรุงชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รับกลึงและตัดโลหะทุกชนิด รับชุบเคลือบผิวโลหะและพลาสติกทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
รับจ้างชุบ เคลือบสี (Electro Deposition Painting)
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ทำเชื้อเพลิงผสม (Blending) จากน้ำมันหล่อเย็น วัสดุปนเปื้อนน้ำมันและตัวทำละลาย เก็บรวบรวมแบตเตอรี่โดยไม่มี การแปรสภาพ ทำเชื้อเพลิงทดแทน ล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย นำกากตะกอนจากอุตสาหกรรมชุบโลหะและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีโลหะมีค่ามาผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อส่งออก บดย่อยเศษพลาสติกที่ชุบสีหรือเคลือบผิว บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
รีดอลูมิเนียมหน้าตัด ซึ่งประกอบด้วยการชุบ เคลือบ ตัดประกอบแปรรูปเพื่อตกแต่ง ก่อสร้างและเพื่อการอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกประเภท
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้านใหม่
ชุบเคลือบผิวโลหะและวัสดุอื่น
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางเพรียง
รับจ้างชุบเคลือบโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ชุบเคลือบผิวโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ชุบเคลือบโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
ชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
ผลิตเครื่องมือสำหรับเจียระไนหรือขัด เพชร พลอย เซรามิค ไฟเบอร์กลาส และชุบเคลือบผิวโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
ชุบ เคลือบสีผิวอลูมิเนียม
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
ชุบเคลือบผิวโลหะ เช่น เหล็ก สังกะสี ฯลฯ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
ชุบเคลือบโลหะด้วยสังกะสี
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก
ชุบเคลือบผิวโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก
1 2 3 4 5 6 7 8
THE LINE