Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ชุบเคลื
ผลการค้นหา ชุบเคลื : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 112 รายการ
ชุบเคลือบผิวโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ชุบเคลือบผิวโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ผลิตและรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์หรือเคลือบด้วยพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของแม่พิมพ์ ซ่อมแซมปรับปรุงแม่พิมพ์-ชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ และซ่อมแซมปรับปรุงชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รับกลึงและตัดโลหะทุกชนิด รับชุบเคลือบผิวโลหะและพลาสติกทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ชุบเคลือบผิวโลหะและวัสดุอื่น
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางเพรียง
รับจ้างชุบเคลือบโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ชุบเคลือบผิวโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ชุบเคลือบโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
ชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
ผลิตเครื่องมือสำหรับเจียระไนหรือขัด เพชร พลอย เซรามิค ไฟเบอร์กลาส และชุบเคลือบผิวโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
ชุบเคลือบผิวโลหะ เช่น เหล็ก สังกะสี ฯลฯ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
ชุบเคลือบโลหะด้วยสังกะสี
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก
ชุบเคลือบผิวโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก
ชุบเคลือบผิวโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงกลาง
ชุบเคลือบผิวโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงกลาง
ชุบเคลือบผิวโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด
ชุบเคลือบผิวโลหะอลูมิเนียม
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด
ตะแกรงเหล็กพื้นโรงงานอุตสาหกรรม และชุบเคลือบผิวโลหะด้วยสังกะสี
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
กลึง กัด ไส เชื่อมโลหะทั่วไป ชุบเคลือบผิวโลหะทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ การทา พ่น หรือเคลือบสี การชุบเคลือบสี
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
รับจ้างชุบเคลือบสีชิ้นงาน โลหะต่าง ๆ เช่น เครื่องมือ เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ จักรยานและอื่น ๆ
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
1 2 3 4 5 6
THE LINE