Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการค้นหา : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 65561 รายการ
ตัเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 15 เครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ตัเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 36 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
รีโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทอง นาค เงิน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ตัขอบเหรียญรูปต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำสมุและเย็บเล่มหนังสือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การ์ นามบัตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ตีเส้นสมุ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำปกสมุต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ลับมีตักระาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ปั๊มเครื่องหมายประับยศต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำเหรียญทองแง และเหรียญทองเหลือง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ตรวจและซ่อมหัวฉีเครื่องยนต์ีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ตรวจและซ่อมหัวฉีเครื่องยนต์ีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ซ่อมเครื่องปั๊ม ฉี-จ่าย น้ำมันีเซล,ซ่อมเครื่องยนต์ระบบเทอร์โบ,ว่อมระบบเครื่องทำความเย็นรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ซ่อมไนาโมรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ผลิตโลหะให้เป็นเครื่องใช้ เหรียญ วงตรา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำน้ำแข็ง ไ้วันละ 210 ซอง และทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ไ้วันละ 39 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
ถ่ายฟิล์มและอัฟิล์ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
ทำปกสมุ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
ทำสมุ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
THE LINE