Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ตะกร
ผลการค้นหา ตะกร : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 154 รายการ
ผลิตตะกร้าเหล็กสำหรับรถจักรยานยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยเศษและตะกรันโลหะ บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบดอัดเศษโลหะปนเปื้อนน้ำมัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
คัดแยกที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยเศษและตะกรันโลหะ นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ บดย่อยขิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อัดเศษโลหะปนเปื้อนน้ำมัน นำกากตะกอนจากการชุบโลหะมาผ่านกระบวนการอบแห้งและเก็บรวบรวมแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ทำเครื่องใช้เครื่องพลาสติก เช่น หูตะกร้า ได้ปีละ 48 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ธนบุรี ต.บุคคโล
ทำเครื่องใช้และภาชนะบรรจุต่าง ๆ ด้วยพลาสติก เช่น หูถังน้ำ ตะกร้า ถังน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ธนบุรี ต.บุคคโล
ทำของใช้จากพลาสติก เช่น ขันน้ำ ตะกร้า กระบอกใส่น้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกใหญ่ ต.วัดอรุณ
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นของใช้ในครัวเรือน เช่น กระติกน้ำแข็ง ตะกร้า และอื่น ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกใหญ่ ต.วัดท่าพระ
ผลิตภัณฑ์ทำเม็ดพลาสติก, เป่าถุงพลาสติก, ฉีดพลาสติก เช่น ตะกร้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ทำของใช้จากพลาสติก เช่น จาน ตะกร้า กระป๋อง กะละมัง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ตะกร้า ชิ้นส่นมอเตอร์ไซด์ ฯลฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถังน้ำ กะละมัง ตะแกรง ตะกร้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตเครื่องใช้ เครื่อนเรือนจากพลาสติก เช่น ถ้วย ชาม จาน ตะกร้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถังน้ำ กะละมัง ตะแกรง ตะกร้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถังน้ำ กะละมัง ตะแกรงตะกร้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำของใช้จากพลาสติก เช่น ตะกร้า ขัน ไม้แขวนเสื้อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำพัดลมและของใช้จากพลาสติก เช่น ตะกร้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถังน้ำ ตะกร้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ตะกร้า กระบอก และแม่พิมพ์โลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำเครื่องใช้จากพลาสติค เช่น ขันน้ำ ตะกร้า และกล่องต่าง ๆ กำลังการผลิต 330 ตัน/ปี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ตะกร้า ตะแกรง ถังน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
1 2 3 4 5 6 7 8
THE LINE