Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ตัด พับ ม้ว
ผลการค้นหา ตัด พับ ม้ว : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 431 รายการ
ผลิต ประกอบ ซ่อมแซม เครื่องจักรที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ เช่น เครื่องตัด ไส ซอย เจาะ อัดไม้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร และตัด พับ ม้วน เชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
การตัดพับม้วนโลหะและเชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
ตัดพับม้วนโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ตัด, พับ และม้วนเหล็ก, ทำอุปกรณ์การก่อสร้าง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ตัด พับ ม้วน และเชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ตัด พับ และม้วนแผ่นเหล็กทำท่อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
รับจ้าง ตัด พับ และม้วนโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สัมพันธวงศ์ ต.ตลาดน้อย
ตัด พับ และม้วนโลหะสำหรับทำท่อส่งความเย็นเครื่องปรับอากาศ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.บางลำภูล่าง
ตัด พับ และม้วนโลหะสำหรับท่อส่งความเย็นเครื่องปรับอากาศและท่อดูดระบายอากาศ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.บางลำภูล่าง
ตัด พับและม้วนโลหะ เพื่อทำอุปกรณ์ในการทำโคมไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.คลองต้นไทร
รับจ้างงานโลหะทั่วไป (การตัด พับ หรือม้วนโลหะ)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
เชื่อม,ตัด,ม้วพับโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
รีดเหล็กรูปพรรณ ตัดและพับเหล็ก ได้ปีละ 300 ตัน ม้วน เชื่อมประกอบโลหะเพื่อทำโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ทำวงกบ ประตู-หน้าต่างและปี๊มขึ้นรูปโลหะ เช่น ถังเครื่องดับเพลิง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
รับจ้างกลึง ไส พับ ตัด ม้วน เชื่อมโลหะ และอะไหล่เครื่องจักร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ตัด พับ ม้วน รีดโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ตัด พับ หรือม้วนโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
รับจ้างกลึง ไส พับ ตัดม้วน เชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ตัด พับ และม้วนโลหะ กลึงโลหะ เช่น จานเบรค
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.ทุ่งครุ*
รับจ้างตัด พับ ม้วนและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บึงกุ่ม ต.คลองกุ่ม
ตัด พับ ม้วนโลหะ และเชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางซื่อ ต.บางซื่อ
THE LINE