Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ทอผ้
ผลการค้นหา ทอผ้ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 875 รายการ
ทอผ้าไหมด้ายแรงคน จำนวนเครื่องทอ 19 เครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สี่พระยา
ตัดเย็บเน็คไทและโบว์ไท (จำนวนจักรเย็บผ้า 17 เครื่อง,เครื่องปักผ้า 1 เครื่อง เครื่องทอผ้า 2 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
ทอผ้าแถบต่าง ๆ เช่น ปกเสื้อ เอวเสื้อกีฬา แถบกางเกงกีฬา ข้อมือเสื้อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 204 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง
ทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 82 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง
ทอผ้าทุกชนิด (จำนวนเครื่องทอ 80 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง
ทอผ้า ปั่นด้าย และทำสำลี (จำนวนเครื่องทอ 222 เครื่อง จำนวนแกนปั่นด้าย 44,936 แกน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง
ปั่นด้าย ทอผ้า จำนวนเครื่องปั่นด้าย 69,152 แกน จำนวนเครื่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง
ทอผ้าขนหนู เพื่อการส่งออก (จำนวนเครื่องทอผ้า 8 เครื่อง) รวมกับของเดิมเป็น 80 เครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ทอผ้าปูเตียง ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนู และ SHOP TOWER (จำนวนเครื่องทอผ้า 117 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 15,360 แกน) และทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 300 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
ทอผ้าดิบ ผ้าขาวม้า ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดหน้าและทอผ้าไหม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
กลึงโลหะ เช่น อะไหล่เครื่องทอผ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ซ่อมอุปกรณ์เครื่องทอผ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ทอผ้าไหมด้วยแรงคน จำนวนเครื่องทอด้วยแรงคน 30 เครื่อง จำนวนผ้าไหมผืน 55,000 หลา/ปี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องทอผ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ธนบุรี ต.บุคคโล
กลึงชิ้นส่วนเครื่องจักรทอผ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ธนบุรี ต.บุคคโล
ทอผ้ายืด (จำนวนเครื่องทอ 25 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกใหญ่ ต.วัดท่าพระ
กลึงอะไหล่เครื่องทอผ้า เครื่องกรอด้าย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกใหญ่ ต.วัดท่าพระ
ทอผ้าปกเสื้อ ปักลาย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.บางลำภูล่าง
THE LINE