Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการค้นหา : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 100839 รายการ
ทำเฟืองและ๊อต
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำจักรเย็บผ้า 15 เครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำจักรเย็บผ้า 36 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
พิมพ์หังสือพิมพ์รายวั
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
รีดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่ ทอง าค เงิ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่ ๊อต สกรู
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเครื่องสูบ้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำท่อไอเสียรถยต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเครื่องรูปพรรณ เหรียญตรา เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากเงิ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ซ่อมเครื่องรับวิทยุ เครื่องโทรทัศ์ และเครื่องเทปบัทึกเสียง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ผลิตเครื่องแบบักเรีย ักศึกษา ปักทอเครื่องหมายต่าง ๆ และทำกระเป๋าักเรีย (จำจักรเย็บผ้า 141 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำสมุดและเย็บเล่มหังสือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่ การ์ด ามบัตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ตีเส้สมุด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
พิมพ์หังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
พิมพ์หังสือและพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
พิมพ์แผ่ป้ายโฆษณา ิตยสาร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำสลัก แป้เกลียว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ตรวจและซ่อมหัวฉีดเครื่องยต์ดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ตรวจและซ่อมหัวฉีดเครื่องยต์ดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
THE LINE