Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ นำเข้า
ผลการค้นหา นำเข้า : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 93 รายการ
นำเข้า-ส่งออก ชื้อมา-ขายไป สินค้าเครื่องนอน เครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องตกแต่งรถยนต์ที่ทำจากหนังเฟอร์แกะ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชิ้นส่วนเตียงที่ทำจากพลาสติก โลหะ ผ้า โพลีเอสเตอร์ และอุปกรณ์ของเครื่องนอนทุกชนิด อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์แต่งรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
รองเท้า เสื้อผ้า สำหรับนักเต้นรำ รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับรองเท้าเต้นรำและนักเต้นรำ การนำเข้าและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ซื้อมาขายไป ผลิตรองเท้า เสื้อผ้าสำหรับนักเต้นรำ เสื้อผ้าสำเร็จรูปรวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปวัสดุและชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับทำรองเท้าเต้นรำและชุดเต้นรำ การนำเข้าและการแบ่งบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตหนังไฟเบอร์กลาส ผนังคอมโพสิกและชิ้นส่วนองค์ประกอบของผนังไฟเบอร์กลาสและผนังโพสิก ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก นำเข้าวัตถุดิบชิ้นส่่วนประกอบเพื่อผลิตผนังไฟเบอร์กลาสผนังคอมโพสิกและชิ้นส่วนองค์ประกอบของพนังไฟเบอร์กลาสและพนังคอมโพสิก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
นำเข้าและส่งออก เครื่องสำอาง ผลิตเครื่องสำอาง เช่น สบู่ แชมพู โลชั่น แป้ง น้ำหอม โคโลญจ์ และเครื่องปรุงแต่งร่างกายทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก พลาสติก เก่าใหม่ทุกชนิด เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
นำเข้า-ส่งออกผลิตเครื่องจักรกล อะไหล่อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องตรึงใช้ยึดจับ เจาะวัตถุสำหรับกลึง หรืออุปกรณ์ชิ้นงานในระหว่างกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ แบบพิมพ์และปากกาจับวัตถุทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิต บรรจุ นำเข้าส่งออก ซื้อมาขายไป ผงหมึกตลับหมึกที่ใช้แล้ว วัสดุอุปกรณ์อะไหล่ตลับหมึก ซ่อมแซม ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตลับหมึก แป้นหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์หมึกทุกชนิด รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับตลับหมึก แป้นหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์หมึกทุกชนิด ผลิตตลับผงหมึกสำเร็จรูปจากตลับหมึกที่ใช้แล้ว คัดแยกตลับหมึกรีไซเคิลตลับหมึก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ การนำเข้าหลอดไฟฟ้า LED เพื่อจำหน่าย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก เป็นตัวแทนนายหน้า และรับดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าผ่านแดนซึ่งสินค้า อะไหล่อุปกรณ์ต่าง ๆ รถยนต์ทุกประเภท เครื่องยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ เครื่องเสียงติดรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลรักษารถยนต์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดพลังงานหรือไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย การรีไซเคิล คัดแยกบดย่อยสลาย ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ประเภทธุรกิจนำเข้าและผลิต และซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
นำเข้า-ส่งออก ออกแบบ ที่ปรึกษา นายหน้า ตัวแทน ผลิต รับจ้างผลิต เครื่องประดับและอัญมณีทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก ซ่อมแซม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพ แบ่งบรรจุชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า แผ่นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมถึงแบตเตอรี่ และถ่านไฟฉายทุกชนิด เทปอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียงในรถยนต์ จอภาพ จอมอนิเตอร์ จอแอลซีดี เครื่องคิดเลข เครื่องคำนวณ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เครื่องพิมพ์ ตลับหมึก เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี อุปกรณ์ต่อพ่วง หลอดไฟ หลอดไฟแอลอีดี อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บอยเลอร์ ปั๊มน้ำ เครื่องจักร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
นำเข้า-ส่งออก อัญมณีและเครื่องประดับ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.บางลำภูล่าง
นำเข้า-ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.บางลำภูล่าง
นำเข้า-ส่งออก ผลิต ขายปลีก ขายส่ง อัญมณี เพชร พลอย ให้บริการเจียระไนอัญมณี พลอยทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดินแดง ต.ดินแดง
นำเข้า-ส่งออก ซื้อมา-ขายไป ผลิต จำหน่าย ขายส่ง เครื่องประดับอัญมณีทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ดอกไม้
ผลิต จำหน่าย นำเข้า-ส่งออก เครื่องประดับทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ดอกไม้
ผลิต ประกอบ นำเข้าเครื่องบันทึกเวลา และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
ขายปลีก และนำเข้าอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมัน และเครื่องจักร และรับเชื่อมโลหะต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สายไหม ต.ออเงิน
1 2 3 4 5
THE LINE