Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ น้ำมันพืช
ผลการค้นหา น้ำมันพืช : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 103 รายการ
สกัดน้ำมันพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
การบรรจุและแบ่งบรรจุน้ำมันพืช การซื้อมาขายไปเครื่องจักร เครื่องมือกลและอุปกรณ์ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้สำนักงานและครัวเรือน เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ประกอบจังหวะ รถยนต์ใหม่ รถยนต์บรรทุก รถจักรย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
หีบน้ำมันพืช รับซื้อ รวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อนำไปผ่านกระบวนการกรองแยกสิ่งเจือปน ทำความสะอาด แล้วผสมกับน้ำมันพืชที่ผลิตในโรงงานปรับปรุงคุณสมบัติให้ได้ตามที่กำหนด เพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตไบโอดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
หีบน้ำมันพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ซ่อมภาชนะบรรจุน้ำมันพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พญาไท ต.สามเสนใน
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ฝาขวดน้ำมันพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.ราษฎร์บูรณะ
ซ่อมแซมเครื่องจักรกลโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และทำถังเก็บน้ำมันพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.ราษฎร์บูรณะ
สกัดน้ำมันพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ประเวศ
นำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์และสกัดน้ำมันจากไขมันสัตว์เพื่อใช้ผสมอาหารสัตว์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ผลิตและแบ่งบรรจุน้ำมันพืช, เนยเทียม, ไขมัน, ยาขัดเงาโลหะ, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทเหลวสำหรับถ้วยชาม (น้ำยาล้างจาน) น้ำยาทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์, น้ำยาเช็ดกระจก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
น้ำมันพืช เนยเทียม ยาขัดเงาโลหะ น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ น้ำยาเช็ดกระจก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและจำหน่าย น้ำมันสังเคราะห์ น้ำมันพืช น้ำมันจากไขสัตว์ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันกันสนิมต่างๆ น้ำมันตัดกลึงโลหะ น้ำมันปั้มขึ้นรูปโลหะต่างๆ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ทำผาขวด ,ปิ๊บบรรจุน้ำมันพืช
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตน้ำมันพืชและเนยเทียม ได้เดือนละ 200 ตัน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
สกัดน้ำมันพืชและไขมันจากสัตว์ นำน้ำมันพืชและน้ำมันจากสัตว์ที่ใช้แล้ว มาผ่านการกรองเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารสัตว์ หรือทำไบโอดีเซล และคัดแยกวัสดุที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
สกัดน้ำมันปาล์ม ผลิตไขมันพืช มาการีน และกลั่นน้ำมันพืช
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงใต้
ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ผลิตขวดพลาสติกและแบ่งบรรจุน้ำมันพืช
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงกลาง
ผลิตน้ำมันพืช กากน้ำมันพืช และทำขวดพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด
สกัดและกลั่นน้ำมันพืช
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด
ผลิตน้ำมันพืช น้ำมันหมู
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด
1 2 3 4 5 6
THE LINE