Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ น้ำมันหล่
ผลการค้นหา น้ำมันหล่ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 256 รายการ
บรรจุน้ำมันหล่อลื่นและผลิตหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผสมและแบ่งบรรจุน้ำมันหล่อลื่น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง
แบ่งบรรจุน้ำมันหล่อลื่น โดยไม่มีการผลิต
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.คลองสามประเวศ
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก เป็นตัวแทนนายหน้า และรับดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าผ่านแดนซึ่งสินค้า อะไหล่อุปกรณ์ต่าง ๆ รถยนต์ทุกประเภท เครื่องยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ เครื่องเสียงติดรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลรักษารถยนต์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดพลังงานหรือไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย การรีไซเคิล คัดแยกบดย่อยสลาย ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ปรับปรุงสภาพรถยนต์ อะไหล่ ซื้อมาขายไปเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ใหม่ จักรยาน ยางรถยนต์ เครื่องกีฬา เครื่องมือเครื่องจักรการก่อสร้าง สุรา ยาสูบซิกาแร็ท อาหาร เครื่องดื่ม เมล็ดถั่วและเมล็ดงาบรรจุสำเร็จ เครื่องตกแต่งบ้าน น้ำมันหล่อลื่น ผงชูรส และเสื้อผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
1.การประกอบกิจการรีไซเคิลน้ำมันปนเปื้อนน้ำ น้ำมันหล่อเย็น น้ำยาหล่อเย็น 2.การสกัดโลหะมีค่าจากน้ำยาชุบโลหะ 3.การนำกากตะกอนปูนขาวผลิตน้ำปูนใส 4.สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนที่มีโลหะมีค่าจากโรงงานชุบโลหะ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 5.คืนสภาพกรด-ด่างที่เสื่อมสภาพ 6.นำกากตะกอนจากการชุบโลหะมาผ่านกระบวนการอบแห้งลดความชื้น 7.ผลิตเฟอริคคลอไรด์จากกรดเกลือเสื่อมสภาพ 8.การผลิตเชื้อเพลิงทดแทน 9.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยน้ำ 10.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
แบ่งบรรจุน้ำมันหล่อลื่น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
ผลิตและบรรจุน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรค
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ผลิตน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ทำข้อต่อ และที่หยอดน้ำมันหล่อลื่น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกใหญ่ ต.วัดท่าพระ
บรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต เช่น น้ำมันหล่อลื่น จาระบี น้ำมันเบรค น้ำยาเติมหม้อน้ำรถยนต์ หัวเชื้อน้ำมันดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
แบ่งบรรจุน้ำมันหล่อลื่น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.หนองบอน
บรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรค
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองเตย
แบ่งบรรจุสินค้าทั่วไป เช่น น้ำมันหล่อลื่น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ ต.ทุ่งครุ
แบ่งบรรจุน้ำมันหล่อลื่น โดยไม่มีการผลิต
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
แบ่งบรรจุน้ำมันหล่อลื่น
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ
ผลิตและบรรจุน้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูป
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) และนำน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน น้ำมันเลี้ยงโซ่ น้ำมันหยอดทิ้ง น้ำมันทาไม้แบบ อัดเศษโลหะและบดย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ผลิตและจำหน่าย น้ำมันสังเคราะห์ น้ำมันพืช น้ำมันจากไขสัตว์ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันกันสนิมต่างๆ น้ำมันตัดกลึงโลหะ น้ำมันปั้มขึ้นรูปโลหะต่างๆ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
สเปร์ยปรับอากาศ ฉีดโทรศัพท์ เคลือบเงาและแว็กซ์ เคลือบเงา ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทุกชนิด,เจล,ก้อนดับกลิ่น และลูกเหม็น รับจ้างบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าจำพวก อุปโภค บริโภค น้ำมันหล่อลื่น และเคมีภัณฑ์ ทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
THE LINE