Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ น้ำแข็ง น้ำดื่ม
ผลการค้นหา น้ำแข็ง น้ำดื่ม : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 259 รายการ
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 51.4 ตัน และทำน้ำดื่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.หนองบอน
ผลิตน้ำแข็งซอง เพิ่มขึ้น 260 ซอง/วัน รวมเป็น 1,845 ซอง/วัน ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก เพิ่มขึ้น 32 ตัน/วัน รวมเป็น 191 ตัน/วัน และทำน้ำดื่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.หลักสอง
ทำน้ำดื่ม และทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 51.8 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หลักสี่ ต.ทุ่งสองห้อง
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก และน้ำดื่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสามวา ต.สามวาตะวันตก
ผลิตน้ำแข็งและน้ำดื่ม
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองสาม
ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำดื่มเพื่อบริโภค
จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์
ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก, น้ำแข็งซอง และน้ำดื่ม
จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.ลำผักกูด
ทำน้ำแข็งซอง น้ำดื่ม
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา ต.บ้านป้อม
ทำน้ำแข็งซองได้วันละ 250 ซอง น้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 3.6 ตัน และทำน้ำดื่ม
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง ต.ลาดบัวหลวง
ผลิตน้ำแข็งหลอด และน้ำดื่ม
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย ต.สนับทึบ
ทำน้ำแข็งหลอดผลิตได้วันละ 8 ตัน และบรรจุน้ำดื่ม
จ.อ่างทอง อ.ไชโย ต.จรเข้ร้อง
ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแข็งหลอดและน้ำดื่ม
จ.อ่างทอง อ.แสวงหา ต.แสวงหา
ผลิตน้ำแข็งยูนิต (หลอด) ผลิตน้ำดื่ม
จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี ต.โคกตูม
ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก และการทำน้ำดื่ม
จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ต.ช่องสาริกา
ผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็งก้อนเล็กวันละ 45 ตัน น้ำแข็งซองวันละ 721 ซอง
จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.นิคมลำนารายณ์
ผลิตน้ำแข็งหลอดและน้ำดื่ม (รอแจ้ง)
จ.ลพบุรี อ.ลำสนธิ ต.ลำสนธิ
ทำน้ำดื่ม น้ำแข็งซอง และน้ำแข็งหลอด
จ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี ต.อินทร์บุรี
ทำน้ำแข็งหลอดก้อนเล็ก , ทำน้ำดื่ม
จ.ชัยนาท อ.มโนรมย์ ต.หางน้ำสาคร
ทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้ 20 ตัน/วัน และน้ำดื่ม 1,800,000 ลิตร/ปี
จ.ชัยนาท อ.สรรคบุรี ต.แพรกศรีราชา
ทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้ 10 ตัน/วัน และน้ำดื่ม 1,500,000 ลิตร/ปี
จ.ชัยนาท อ.สรรคบุรี ต.ห้วยกรด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
THE LINE