Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ น้ำแข็งซอ
ผลการค้นหา น้ำแข็งซอ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 449 รายการ
ผลิตน้ำแข็งซอง 1800 ซอง/วัน และน้ำแข็งก้อนเล็ก 200 ตัน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ทำน้ำแข็งซอง กำลังการผลิตวันละ 1,680 ซอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
ทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 1,500 ซอง ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 120 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
ทำน้ำแข็ง โดยผลิตน้ำแข็งซองเพิ่มขึ้นวันละ 4277 ซอง รวมผลิตได้วันละ 6767 ซอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตน้ำแข็งซอง ได้ 840 ซอง/วัน และน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้ 120 ตัน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.คลองสามประเวศ
ผลิตน้ำแข็งซอง ได้ 700 ซอง/วัน และน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้ 45 ตัน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
ทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 845 ซอง และทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 33.36 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.สมเด็จเจ้าพระยา
ทำน้ำแข็งซอง  1587 ซอง ต่อวัน ขยายเพิ่มทำน้ำแข็งก้อนเล็กกำลังการผลิตส่วนเดิมและส่วนขยายรวม 272  ตันต่อวัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน
ทำน้ำแข็งซองได้วันละ 1078 ซอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน
ผลิตน้ำแข็งซอง ได้วันละ 1,992 ซอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน
ผลิตน้ำแข็งซอง กำลังการผลิต 781 ซองต่อวัน น้ำแข็งก้อนเล็ก 187 ตันต่อวัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน
ผลิตน้ำแข็งซอง เพิ่มขึ้น 600 ซอง/วัน รวมเป็น 5,400 ซอง/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ภาษีเจริญ ต.บางด้วน
ผลิตน้ำแข็งซอง ได้วันละ 2,400 ซอง และทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 200 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บึงกุ่ม ต.คลองกุ่ม
ทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 880 ซอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ผลิตน้ำแข็งซอง เพิ่มขึ้น 260 ซอง/วัน รวมเป็น 1,845 ซอง/วัน ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก เพิ่มขึ้น 32 ตัน/วัน รวมเป็น 191 ตัน/วัน และทำน้ำดื่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.หลักสอง
ทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 840 ซอง และน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 120 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สะพานสูง ต.สะพานสูง
ผลิตน้ำแข็งซอ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ทำน้ำแข็งซองได้วันละ 760 ซองและน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 33.2 ตัน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ
ทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 1,142 ซอง ทำน้ำแข็งก้อนเล็กได้วันละ 60 ตัน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ
ทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 2798 ซอง
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
THE LINE