Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการค้นหา : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 44995 รายการ
ตัดเย็เสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็ผ้า 15 เครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ตัดเย็เสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็ผ้า 36 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ตัดขอเหรียญรูปต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเครื่องสูน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ซ่อมเครื่องรัวิทยุ เครื่องโทรทัศน์ และเครื่องเทปันทึกเสียง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ผลิตเครื่องแนักเรียน นักศึกษา ปักทอเครื่องหมายต่าง ๆ และทำกระเป๋านักเรียน (จำนวนจักรเย็ผ้า 141 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำสมุดและเย็เล่มหนังสือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การ์ด นามัตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ลัมีดตัดกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ปั๊มเครื่องหมายประดัยศต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ซ่อมเครื่องปั๊ม ฉีด-จ่าย น้ำมันดีเซล,ซ่อมเครื่องยนต์ระเทอร์โ,ว่อมระเครื่องทำความเย็นรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ซ่อมเครื่องยนต์ เช่น ฝาสู
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำฟันเฟือง ู๊ช และชิ้นส่วนเครื่องยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
เย็เล่มและทำปกหนังสือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
พิมพ์หนังสือสารคดี หนังสือสำหรัเด็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ใตรวจสลากกินแ่ง, หนังสือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
ทำเหรียญ แหวนพระด้วยโลหะและทำกรอพระพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
ชุเงิน ทอง นาค
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.ศาลเจ้าพ่อเสือ
ชุเงินทอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.ศาลเจ้าพ่อเสือ
ชุ ทอง เงิน นาค
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.ศาลเจ้าพ่อเสือ
THE LINE